• 1919 luuakse Tallinna Ülikooli eelkäija Tallinna Õpetajate Seminar, kus alustatakse klassiõpetajate ja mitme aine õpetajate ettevalmistamisega.
  • 2015 vastu võetud arengukavaga seab Tallinna Ülikooli eesmärgiks olla targa eluviisi eestvedaja Eestis. Tegevused koondatakse viite valdkonda: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine.