Riigi- ja sisseastumiseksamid Osakaal % Eksamitulemus
Riigieksam I
Riigieksam II
Riigieksam III
Vastuvõtueksam
-