Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Aasia uuringud

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, jaapani) süvendatult ? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris?
 • Aasia uuringute magistriõppekava pakub kursuseid Aasia riikide ühiskondadest ja poliitikast, keskendudes peamiselt Jaapani, Hiina ja Kagu-Aasia piirkonnale. 
 • Oluline osa on erialasel praktikal, millega omandatakse oskusi ja kogemusi, et edendada tänapäevaste Aasia ühiskondadega seotud teemasid Eesti ühiskonnas. 
 • Magistrantidel soovitatakse õppida üht vastava piirkonna keelt. 
 • Erialaained on tunniplaanis planeeritud neljapäevast laupäevani, et ka tööl käivad inimesed saaksid ennast Aasia-alaste teadmistega täiendada. 
Keda ootame õppima?
Õppekava on avatud kõigile, kellel on huvi Aasia riikide hetkeolukorra vastu. Eriti ootame neid, kellel on bakalaureusekraad sotsiaalteadustes (nt antropoloogia, sotsioloogia, geograafia, riigiteadused, rahvusvahelised suhted) või Aasia uuringutes (Jaapani, Hiina, Kagu-Aasia ja Lähis-Ida uuringud). Kuid võrdselt on teretulnud kõik, kes tunnevad, et Aasia ühiskondade parem tundmine annab neile eelise ettevõtluses või mõnes teises tegevusvaldkonnas.

Miks tulla meile õppima?

Meie lõpetajad leiavad tööd nii avalikus kui ka erasektoris. Eesti riigil on praegu suur huvi Eesti-Aasia strateegia ja tegevuste arendamise vastu. Seega on suur vajadus selle valdkonna spetsialistide järele. 

Üha enam luuakse mõne Aasia keele oskust või Aasia-alaseid süvateadmisi nõudvaid ametikohtasid. Lisaks tõlkimisele, õpetamisele ja giiditööle oodatakse keeleoskajaid või eksperte kaasa äridelegatsioonidele või riigiametnike kohtumistele. Konkreetsetes valdkondades spetsialiseerunud lõpetajaid palgatakse konsultantideks nii riigiasutustesse kui ka ettevõtetesse.

Magistriõppekaval omandatakse süvateadmisi Aasia kultuuridest, ühiskondadest või poliitikast ja nende uurimisest tänapäeval. Magistrant oskab kasutada neid teadmisi iseseisvas teaduslikus ja erialases töös. Võimalik on osaleda teadusprojektides ja õppida vahetusüliõpilasena partnerülikoolis mõnes Aasia riigis.

Loe siit, millistes valdkondades töötavad meie vilistlased.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Aasia uuringute suund koordineerib vahetusprogramme Aasia ülikoolidega ning julgustab tudengeid juba magistriastmes tegema uurimis- või välitöö vastavas riigis. 

Eriala omandamist toetab hästi välja arenenud ülikoolilinnak, kus sinu kasutuses on õppetööks vajaliku tehnikaga varustatud auditooriumid, mitmekülgne tänapäevaste võimalustega õpperaamatukogu, arvutiklassid ja õpikeskus, aga ka kohvikud ja lastehoid. Lisaks õpperaamatukogule saavad üliõpilased kasutada ka ülikooli akadeemilist raamatukogu.

Olulised faktid
 • Õppeaste: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: lävendipõhine
 • Õppevorm: tsükliõpe
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Aasia Uuringute Koda Eestis
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Aasia uuringud __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Aasia Uuringute Koda Eestis __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituutiOlulised faktid

 • Õppeaste: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: lävendipõhine
 • Õppevorm: tsükliõpe

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • Sissesaanute nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil.
loe veel