Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Bioloogia (kõrvalerialaga)

Bioloogiat õppides saad loodusteadusi lõimiva hariduse, mille kujundamisel oleme jätnud ka valikuvabaduse. Meil õppides saad süvendatud teadmisi eluslooduse toimimise ja mitmekesisuse kohta. Lisaks omandad kriitilise mõtlemise oskuse, mis aitab iseseisvalt otsustada.

Keda ootame õppima?

Bioloogia eriala sobib just Sulle kui:

 • Sind huvitavad eluslooduse protsessid ja mitmekesisus.
 • Sind huvitavad rakkude sees toimuvad biokeemilised protsessid, aga ka siis, kui oled huvitatud organismide mitmekesisusest erinevates kooslustes ja ökosüsteemides.
 • Oled huvitatud loogilise mõtlemise ja iseseisva töö oskuste arendamisest.

Piisab sellest, kui oma tulevikutegemisi nähakse üht- või teistmoodi seotuna loodusteaduste sfääriga. Samas on õppekavale väga oodatud ka juba väga selge plaaniga üliõpilaskandidaadid ning õppekava ülesehitus ei piira nende paika pandud eesmärkide saavutamist mitte kuidagi.

Miks tulla meile õppima?
 • Tallinna Ülikool on ainuke koht Tallinnas, kus saab õppida bakalaureuseastmes peaerialana bioloogiat.
 • Õppekava on tehtud nii, et see võimaldab kombineerida just endale sobiva ala ja kava.
 • Õppekavas on juba bakalaureuse astmes välipraktikumid kogenenud teadurite juhendamisel.
 • Sõbralik õpikeskkond.
 • Alates 2016. aastast on õppekavas ka interdistsiplinaarne projektõpe, kus mitme eriala tudengid panustavad ühiste eesmärkide või ühise probleemi lahendamisse.
 • Tallinna Ülikool pakub häid võimalusi oma keeletaseme tõstmiseks. Igal õppekaval on võimalik lisaks tasemest tulenevale keeleõppele valida ka inglise keeles õpitavaid aineid.
Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppetöös on suur osatähtsus ka laborites toimuvatel praktikumidel. Kolme suvise välipraktikumi ajal õpid põhjalikult tundma peamisi Eesti looduses esinevaid liike ning süvendad loengutel omandatud teadmisi nende praktilise rakendamise käigus.

Molekulaarteaduste praktika toimub molekulaar-ja rakubioloogia, mikrobioloogia ja bio- ja geenitehnoloogia ainete raames. Kaasaegselt sisustatud molekulaarteaduste laborites saavad üliõpilased praktikas tundma õppida tänapäevastes teadusuuringutes rakendatavat kõrgetasemelist teadusaparatuuri.

Loengutegevusse on kaasatud peale Tallinna Ülikooli õppejõudude ka külalisõppejõud Eesti ja välisriikide teistest ülikoolidest ja instituutidest. Tudengitel on võimalik osaleda Erasmus+ vahetuses meie partnerülikoolide ja -instituutide juures Rootsis, Tsehhis, Belgias, Hollandis, Luxemburgis, Türgis, Kreekas ja mujal.

Alates 2016. aastast on õppekavas ka interdistsiplinaarne projektõpe, kus mitme eriala tudengid panustavad ühiste eesmärkide või ühise probleemi lahendamisse.

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tutvu Astra 5. korruse molekulaarteaduste ning botaanika- ja zooloogialaborite galeriiga siin!

__thumb_-2-astra (2).png

__thumb_-2-labor 1 (2).png

__thumb_-2-labor 2 (2).png

__thumb_-2-labor 3 (2).png

__thumb_-2-labor 5 (2).png

__thumb_-2-labor7 (2).png

__thumb_-2-labor8 (2).png

__thumb_-2-labor 4 (2).png

Võta ette ka virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Vaata loodusteaduste valdkonda tutvustavat videot

Olulised faktid
 • Õppetase: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: lävendipõhine vastuvõtt
Vaata Lisaks
Võta ühendust!
Loodus- ja terviseteaduste instituut:
E-post: 
bioloogia@tlu.ee 
Telefon: +372 6409 417 (õppejuht)
Õppekava kuraator: Kairi Koort
E-post:  bioloogia....at....tlu.ee 
Telefon: +372 6409 410 (õppenõustaja)
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ LTI Facebooki leht __thumb_-2-FB_Tallinn University.png Loodusblogi Facebooki leht
__thumb_-2-nool2.jpg Loodusblogi __thumb_-2-nool2.jpg Loodus- ja terviseteaduste instituut