Esileht - Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus - Projektid - Teadlaste karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks

Teadlaste karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks

Ülevaade ja eesmärgid

TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut viib 2015. aastal ellu projekti "Teadlaste karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks", mida rahastatakse Norra finantsmehhanismi 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist

Projekti eesmärgiks on toetada noorte naisteadlaste karjääre akadeemias, selgitades nelja projektis osaleva Eesti ülikooli (TLÜ, TÜ, TTÜ, EBS) koostöös välja sootundliku värbamise ja edutamise süsteemi võtmetingimused akadeemias. Kaardistame praeguse olukorra ja lähtudes teiste riikide kogemustest esitame soovitused ja töötame olemasolevate algatuste baasilt välja noorte naisteadlaste karjääriteekondi toetava programmi, mida piloteerime Tallinna Ülikoolis.

Üritused ja uudised

Tegevuste elluviijad

  • Tallinna Ülikool (Triin Roosalu, Marion Pajuments, Kadri Aavik, Maaris Raudsepp)
  • Tartu Ülikool (Kadri Simm, Endla Lõhkivi)
  • Estonian Business School (Karmo Kroos)
  • Tallinna Tehnikaülikool (Kaire Põder)

    logoriba.png

Materjale

Uurimused 

Meediaressursid

Rahvusvahelised organisatsioonid ja võrgustikud

EV Sotsiaalministeerium

 

Norway Grants