Esileht - Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus - Projektid - Teadlaste karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks

Teadlaste karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks

Ülevaade ja eesmärgid

TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut viis 2015. aastal ellu projekti "Teadlaste karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks", mida rahastati Norra finantsmehhanismi 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist

Projekti eesmärgiks oli toetada noorte naisteadlaste karjääre akadeemias, selgitades nelja projektis osaleva Eesti ülikooli (TLÜ, TÜ, TTÜ, EBS) koostöös välja sootundliku värbamise ja edutamise süsteemi võtmetingimused akadeemias. Kaardistati praegune olukord ja lähtudes teiste riikide kogemustest, esitati soovitused ja töötati olemasolevate algatuste baasilt välja noorte naisteadlaste karjääriteekondi toetava programmi, mida piloteeriti Tallinna Ülikoolis.

Üritused ja uudised

Tegevuste elluviijad

  • Tallinna Ülikool (Triin Roosalu, Marion Pajuments, Kadri Aavik, Maaris Raudsepp)
  • Tartu Ülikool (Kadri Simm, Endla Lõhkivi)
  • Estonian Business School (Karmo Kroos)
  • Tallinna Tehnikaülikool (Kaire Põder)

    logoriba.png

Materjale

Uuringu raportid

Uuringu kokkuvõtted

Muud uurimused 

Meediaressursid

Rahvusvahelised organisatsioonid ja võrgustikud

EV Sotsiaalministeerium

 

Norway Grants