• 1919 luuakse Tallinna Ülikooli eelkäija Tallinna Õpetajate Seminar, kus alustatakse klassiõpetajate ja mitme aine õpetajate ettevalmistamisega.
 • 1940 Valmis ülikoolilinnaku esimene hoone, Terra. Täna kuuluvad linnakusse Astra, Mare, Nova, Silva, Terra ja Ursa hooned.
 • 1947 Tallinna Õpetajate Seminarist saab Tallinna Õpetajate Instituut. Samal aastal asutati Eesti Teaduste Akadeemia koosseisu Ajaloo Instituut.
 • 1952 Tallinna Õpetajate Instituut nimetati ümber Tallinna Pedagoogiliseks Instituudiks.
  1955 Tallinna Pedagoogilise Instituudi uus nimi on Eduard Vilde nimeline
  Tallinna Pedagoogiline Instituut.
 • 1988 Sõpruskond haritlasi asutas Eesti Humanitaarinstituudi, millest on tänaseks saanud Eesti oluline humanitaar- ja sotsiaalteaduste edendaja.
 • 1988 asutati Eesti Teaduste Akadeemia koosseisus Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi eelkäija. RASI teadurid on ekspertidena tegevad ühiskonnaelu analüüsimisel ja kujundamisel.
 • 1990 Eesti Teaduste Akadeemia asutas Bioloogia-Geoloogia-Keemia osakonna koosseisu Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi. Kaks aastat hiljem kasvas sellest välja Ökoloogia Instituut.
 • 1992 Pedagoogilise Instituudi uueks nimeks saab Tallinna Pedagoogikaülikool. Ülikool läheb üle euroopalikule õppesüsteemile, mis hõlmab õpet diplomi-, bakalaureuse-, magistri- ja doktori tasemel.
 • 1998 avatakse Haapsalu Kolledž
  1999 avatakse Rakvere Kolledž
 • 2005 Riigikogu otsusega asutati 18. märtsil Tallinna Ülikool, millega ühinesid Ajaloo Instituut, Eesti Humanitaarinstituut ning Concordia Audentese meediaosakond, millest sai Balti Filmi- ja Meediakool.
 • 2015 vastu võetud arengukavaga seab Tallinna Ülikooli eesmärgiks olla targa eluviisi eestvedaja Eestis. Tegevused koondatakse viite valdkonda: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine.