Esileht - Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus - Keskaja keskus

Keskaja Keskus

2005. aastal asutatud Keskaja Keskus on Tallinna Ülikooli Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse teadusvõrgustik, mis ühendab Euroopa keskaja uurimisega tegelevaid teadlasi Eestis.

Keskuse eesmärgid on: 

  • kujundada Eesti medievistidele innovaatiline uurimiskeskkond, mis hõlmaks ja ühendaks järgmisi uurimisvaldkondi nagu ajalugu, kunstiajalugu, arheoloogia, teoloogia ja kirjanduslugu;
  • algatada ja viia läbi Eesti ja Euroopa keskaega puudutavaid interdistsiplinaarseid uuringuid, mis aitaksid vaadata uue, laiema nurga alt Eesti varasemat ajalugu ning jõuda seeläbi lähemale meie identiteedi ja selle ajalooliste lätete mõistmisele;
  • lõimida Eesti keskajauuringud teiste regioonide kohta läbiviidava uurimistööga, tuues selle kaudu esile siinse ajaloo eripära ning seosed ja sarnasuse teiste riikide ajalooga.

Keskus korraldab ettekandekoosolekuid, teaduskonverentse, seminare ja avalikke loenguid; edendab oma tegevusvaldkonnaga seotud doktoriõpet, bakalaureuse- ja magistriastme keskajasuunalisi loengukursusi ja seminare; ning osaleb rahvusvahelistes uurimisprojektides ja teeb koostööd teiste samalaadsete institutsioonidega välismaal.

Keskuse liikmeskond hõlmab Euroopa keskajaga tegelevaid uurimisrühmi ja üksikuurijaid nii Tallinna Ülikoolist kui ka väljaspoolt.

TLÜ Keskaja Keskuse juhataja: 
Inna JürjoVarasem juhatus:

Prof. Kersti Markus, TLÜ Keskaja Keskuse juhataja 2005–2010

Linda Kaljundi, TLÜ Keskaja Keskuse koordinaator 2005–2010

Martin Jänes, TLÜ Keskaja Keskuse koordinaator 2010-2012

Juhan Kreem, TLÜ Keskaja Keskuse juhataja 2010-2015

Kaire Tooming, TLÜ Keskaja Keskuse koordinaator 2012-2015

Linda Kaljundi, TLÜ Keskaja Keskuse juhataja 2015-2017