Esileht - Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus - Keskaja keskus - Toimunud üritused

Sündmuste ajalugu

Konverents "Elu ordumajas" 

26.09-27.09.2014 toimus Tallinna Linnaarhiivis rahvusvaheline konverents "Elu ordumajas".

Saksa Ordu kujundas enda ümber omaette elumaailma igal pool, kus ta end sisse seadis. Seda elumaailma vormisid mitmed tegurid: näiteks ordureegel, mis vendade argipäeva struktureeris, hierarhiad, mis olid tingitud maa valitsemise vajadustest, pingutused, mida pidi tegema orduvalduste majandamiseks. Inimeste igapäevasel läbikäimisel selles keskkonnas oli eriline ruumiline liigendatus ja seda iseloomustas spetsiifiline materiaalne kultuur.

Elu ordumajas on tänapäeval vaid suurte raskustega rekonstrueeritav. Kirjalikud allikad, arheoloogilised leiud ja säilinud ehitised pakuvad fragmentaarset informatsiooni, mis harva end ühemõtteliselt interpreteerida laseb. Seetõttu võimaldab just eri distsipliinide (ajalugu, arheoloogia, kunstiajalugu) koostöö orduelu paremat mõistmist. Mõnede piirkondade allikad võivad seejuures aidata kaasa teiste regioonide olukorra rekonstrueerimisele.

Ordu elukorraldus ei püsinud aastasadade jooksul muutusteta. Peale selle olid piirkondlikud erinevused näiteks orduvõimu õiguslikes alustes või klimaatilises keskkonnas Vahemere ja Soome lahe vahel suured. Nende erinevuste kõrvutamine annab võimaluse paremini mõista seda, mis õigupoolest on iseloomulik just orduelule.

Konverents tõi üle Euroopa Tallinnasse kokku mitukümmend Saksa ordu ajalooga tegelevat uurijat. Konverentsi peakorraldaja oli Rahvusvaheline Saksa Ordu ajaloo uurimise komisjon, kaaskorraldajad Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi Keskaja Keskus (praegune Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus) ja Tallinna Linnaarhiiv. 

Programm


Põhjamaade 24. ikonograafia sümpoosion

28.-31.08.2014 toimus Pirita kloostris Põhjamaade 24. ikonograafia sümpoosion.

Põhjamaade ikonograafia sümpoosionide traditsioon ulatub 1968. aastasse, olles üheks kõige omanäolisemaks vanema kunsti ja arhitektuuri uurijate foorumiks. Sümpoosion toimub üle aasta ühes Põhjamaa riigis, teemad ulatuvad antiigist varauusajani. Alates 2004. aastast kuulub siia ringi ka Eesti. Esimene meie korraldatud sümpoosion toimus 2004 Kuressaare linnuses ja seda finantseeris Põhjamaade Ministrite Nõukogu. 2014 oli jällegi meie kord külalisi võõrustada, seekord toetasid KULKA, ETAgi rahastatav uurimisteema IUT18-8 ja TLÜ. Sümpoosion toimus 28.08-31.08.2014 Pirita uues kloostris.

Tänavusel sümpoosionil, mille teemaks oli “Att presentera sig själv. Visuella manifestationer av donatorer, ägare och konstnärer under medeltid och efterreformatorisk tid”, käsitleti meistrite ja tellijate visuaalset enesejäädvustamist kesk- ja varauusajal.

Sümpoosioni korraldas TLÜ Ajaloo Instituut ja Keskaja Keskus (praegune Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus), peakorraldajad Kersti Markus ja Anu Mänd.

Programm
Annotatsioonid