Esileht - Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus - Keskkonnaajaloo keskus - Arhiiv

Arhiiv

Arhiivi kogume info KAJAKu tegevuse ja korraldatud ürituste kohta. Uudisväärtusega teated leiate Tegevuse alt. 

Toimunud sündmused 2018:

5. märts 2018

Balti loomaajalugu: Lugusid, allikaid, uurimisperspektiive. Kogumiku-töötuba
Planeeritava ingliskeelse artiklikogumiku töötoas osalesid eelmisel kahel loomaajaloo seminaril ettekanded teinud uurijad; oli ka uusi liitujaid. Kogumiku eeldatav ilmumisaeg on 2019. aasta.

11. jaanuar 2018

Liikuvus ja tehnoloogia humanitaaria fookuses

Juba rohkem kui kümnendi on „uus liikuvuse paradigma“ avardanud sotsiaal- aga ka humanitaarteadustes transpordi ja liikumise käsitlusi. Samal ajal on ka tehnoloogia uuringud tegelenud erinevatele transporditehnoloogiatega nii nende materiaalsest kui ühiskondlikust rollist lähtudes. Ka Eestis on uurijate arv viimastel aastatel kasvanud, aga omavahelist suhtlust ja koostööd on veel vähe ehk uurijad on killustunud asutuste ja distsipliinide vahel. Töötoaga tahamegi tuua kokku inimesed, kes tegelevad tehnoloogia ja -liikumisuuringutega nende erinevates vormides, kaardistada senist ning alustada diskussiooni. Vaata lähemalt siit.

7.detsember 2017

Kliimaajaloo seminar "Tormid, põuad ja sabaga tähed: kliima ja erakordsed ilmastikunähtused Eesti ajaloos, kirjanduses ja kultuuris"; korraldajad Tallinna Ülikooli ajaloo ja ökoloogia suund koostöös ETA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega. Vaata lähemalt siit.

Doktorikoolid

2016. aasta jaanuaris toimus KAJAKu osalusel Kultuuriteaduste ja Kunstide doktorikooli 6. talvekool teemal "New natures, entangled cultures: perspectives in environmental humanities". 

2015. aasta maikuus korraldas KAJAK koostöös ESEH, Kultuuriteooria Tippkeskuse ja Rachel Carsoni Keskusega doktorikooli Animals in Transdisciplinary Environmental History

Varem Keskuse korraldusel ja kaasabil toimunud doktorikoolid:

Konverentsid

Balti loomaajalugu 2: Loomajäljed kirikus, õiguses, visuaalkultuuris 
8. juunil 2017 toimus Tallinna Ülikooli Ajaloo, Arheoloogia ja Kunstiajaloo Keskuse, Keskkonnajaloo Keskuse ning Keskaja Keskuse ühisseminar, mis leidis aset Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas.
...rohelised õndsad lootused: aed ja loodus eesti kirjanduses

11.-12. juuni 2015, Tallinn ja Kehra, Eesti

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ja KAJAKu ühiskonverents ning väljasõit. Loe lisa

Bellies, Bodies, Policey. Embodied Environments between Catastrophes and control

10.-12. september 2014, Tallinn ja Tartu, Eesti

Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli Ajaloo Instituutide ning KAJAKu ühiskonverents. Loe lisa

Migration and Landscape Change. Changes in the cultural landscape of 19th and 20th-century East Central Europe 

23.-24. mai 2014, München

Ühiskonverents, mille korraldajateks Collegium Carolinum (München), Herderi Instituut /Leibnizi Assotsiatioon (Marburg) ning KAJAK koostöös Müncheni / Regensburgi Ida- ja Lõuna-Euroopa uuringute doktorikooli ning ESEH-ga. Loe lisa

Framing Nature: Signs, Stories, and Ecologies of Meaning

29. aprill - 3. mai 2014, Tartu, Eesti

KAJAK oli konverentsi kaasfinantseerijaks. Rohkem infot konverentsi kohta kodulehel: www.ut.ee/SOSE/conference/2014_framing_nature/ 

From Instants to Eons: Time in Environment and Environmental History

Rahvusvaheline konverents Tallinnas 25.-26. märtsil 2013. Loe lisa 

Knowledge about Natural Resources. Challenges of the Exploration and Exploitation of Natural Resources in East Central Europe in the 19th and 20th Centuries 

Rahvusvaheline konverents Marburgis, 18.-20. aprillil 2013. Loe lisa

Turning Points in Baltic and Central East European Food History – Knowledge, Consumption, and Production in Changing Environments

Rahvusvaheline konverents Tallinnas, 29.-30. augustil 2012. Loe lisa 

Muu tegevus 

KAJAKu liige Raili Allmäe kaitses oma doktoritööd:

19. juunil 2017. aastal kaitses Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Raili Allmäe ajaloo erialal doktoritööd "Iron Age Cremation Burials in South-Eastern and West Estonia. An Osteological Approach" ("Rauaaegsed põletusmatused Kagu- ja Lääne-Eestis. Osteoloogiline vaatenurk"). 

KAJAKu liige Elle-Mari Talivee kaitses oma doktoritööd: 

16. mail 2017. aastal kaitses Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Elle-Mari Talivee doktoritööd "Kuidas kirjutada linna. Eesti proosa linnamaastik aastail 1877–1903" ("Writing the City: The Urban Landscape in Estonian Prose, 1877–1903").

KAJAKu juht Ulrike Plath pidas ettekande

TÜHI teadusseminaride sarjas "Hübriidsus humanitaarias" pidas ettekande teemal “Kodustamine, pookimine ja emapiim: mõtisklusi hübriidsusest 18. sajandi Eesti- ja Liivimaal” Ulrike Plath. Diskussandiks Helen Sooväli-Sepping, moderaatoriks Marek Tamm. Vaata pilte siit

KAJAKu üldkoosolek 22.12.16

KAJAKu üldkoosolek toimus 22.12.2016 TLU Mare majas ruumis M-417. 

Päevakorras:
1.       2016. tegevusest
2.       KAJAKu hetkeseis
3.       Tulevikuplaanid, 2017. üritused
4.       Juhatuse liikmete valimine
5.       Ühine lõunatamine KAJAKu 5-aastase tegevusjuubeli tähistamiseks.

Kuraatoritund ERMi püsinäitusel

29. detsembril 2016 toimus kuraatorituur ERMi püsinäituse KAJAKu liikmete kaasabil loodud alaosas "Inimene ja looduskeskkond". 

Loe lähemalt siit!