Esileht - Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus - Keskkonnaajaloo keskus - Inimesed

Inimesed

2017. aasta alguse seisuga on KAJAKul 40 liiget

Keskkonnaajaloo keskuse juhatus on kolmeliikmeline. Keskust juhib TLU Balti regiooni saksa ajaloo ja kultuuri professor Ulrike Plath. Juhatusse kuuluvad TLU AAK vanemteadur Priit Raudkivi ja KTH teadur Kati Lindström

   

Keskuse rahvusvahelise nõuandva kogu liikmed on: 

Dolly Jørgensen (Luleå Tekniska Universitetet)

Christof Mauch (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Libby Robin (Australian National University; KTH)

Verena Winiwarter (Universität Klagenfurt) 

Koostööpartnerid

ESEH - The European Society for Environmental History

RCC - Rachel Carson Center

ERM - Eesti Rahva Muuseum

UTKK - Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Lisaks kodulehele toimib KAJAKu infokanalina list ai-kajak....at....lists.tlu.ee. Keskuse elektrooniline üldkontakt on kajak-info....at....tlu.ee.