Esileht - Avatud akadeemia - Avatud akadeemia - Rahvusvaheliste eksamite keskus - Keelekursused

Keelekursused

Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskus alustab septembris 2017 järgmiste kursustega:

B1 inglise keel (Cambridge English: Preliminary) Registreerimine on lõppenud
B2 inglise keel (Cambridge English: First) Registreerimine on lõppenud
C1 inglise keel (Cambridge English: Advanced) (Esmaspäev ja kolmapäev)
Registreerimine on lõppenud 
C1 inglise keel (Cambridge English: Advanced) (Teisipäev ja neljapäev 17.00-18.30) Registreerimine on lõppenud
IELTS ettevalmistuskursus Registreerimine on lõppenud
A1 vene keel (eesti keele baasil)
Registreerimine on lõppenud
A2 vene kõnekeel (eesti keele baasil) Registreerimine on lõppenud
A1 hispaania keel (inglise keele baasil) Registreerimine on lõppenud
A1 itaalia keel (inglise keele baasil) Registreerimine on lõppenud

Kursuse kirjeldus on nähtav Registreerimine alt

Registreerimine kinnitab:

• koolitusel osaleja või täiendusõppe tellija kohustub tasuma osalustasu arvel näidatud tähtajaks;
• koolitustest loobumisel varem kui 7 kalendripäeva enne täiendusõppe toimumist osalustasu maksmise kohustust ei teki (kui on tehtud ettemakse, siis osalustasu tagastatakse);
• koolitusest loobumisel vähem kui 7 kalendripäeva enne täiendusõppe toimumist tekib osalustasu maksmise kohustus 25% ulatuses kogu osalustasust (kui on tehtud ettemakse, siis tagastatakse 25%-list ulatust ületav osa kogu osalustasust);
• koolitusest loobumisest tuleb teavitada koolituse korraldajat kirjalikult või e-kirja teel;
• täiendusõppe ärajäämisel tagastatakse osalustasu täies ulatuses või sõlmitakse kokkulepe edasisel täiendusõppel osalemise kohta.

Kontakt: Gerdel-Gris Sibrik, gerdel-gris.sibrik....at....tlu.ee, 6409360