Esileht - Avatud akadeemia - Koolitus - Kliendiküsimustik

Tallinna Ülikooli täienduskoolituse kliendiküsimustik

Hea koolitushuviline!

Palume Teil vastata allpool olevale küsimustikule, millega aitate kaasa Teie ootustele ja koolitusvajadusele paremini vastavate koolituste korraldamisele. Vastamine võtab aega umbes 5 minutit. Teie arvamus on meile väga oluline.

Tallinna Ülikooli avatud akadeemia eesmärgiks on toetada ülikooli ühiskonnale suunatud tegevusi, keskendudes partnerlussuhete arendamisele fookusvaldkondades. Ülikooli fookusvaldkonnad on haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine (rohkem infot leiate 2016. aasta koolituste infolehest (pdf, 1.4 MiB).


1. Millise valdkonna või sihtgrupi koolitustest on Teie hinnangul Eestis puudu?
2. Millise koolitusvaldkonnaga on Teie jaoks silma paistnud TLÜ Koolitus?

3. Millise TLÜ koolituskompetentsi ja/või kursuse vastu on teil enam huvi?
4. Milline on Teie ettepanek koolituse väljatöötamiseks (konkreetse sihtgrupi osas)? Palume Teil tuua välja vähemalt 1 ettepanek.
5. Millised enesearendamise viisid ja/või vormid on Teie jaoks kõige sobivamad?
6. Kuidas on Teieni jõudnud TLÜ Koolituse info?

7. Kas soovite liituda TLÜ Koolituse uudiskirjaga?
8. Palume Teil nimetada tegevusvaldkond, milles töötate.