Esileht - Avatud akadeemia - Koolitus - Koolitusvaldkonnad

Koolitusvaldkonnad

Tellimuskoolituste eesmärk on pakkuda kliendile just tema vajadustest lähtuvat koolituslahendust. Koolituse kvaliteedi ja eesmärgipärasuse tagamiseks täpsustame Teie arendusvajadust, leiame sobivad arenduspartnerid, töötame välja vajadustele ja kokkulepetele vastava pakkumise.

Tallinna Ülikool pakub tellimuskoolitusi viies fookusvaldkonnas

kultuurilised kompetentsid-001.jpg

Kultuurilised kompetentsid

Pakume eesti keele, kirjaliku ja verbaalse ja kommunikatsiooni ning aasia suhtlemiskultuuri praktilisi koolitusi ja konsultatsioone.  Kultuuriliste kompetentside valdkonda esindab Tallinna Ülikoolis humanitaarteaduste instituut. Tutvu instituudi koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Elina Tahvel, elina.tahvel....at....tlu.ee, 640  92 89 või 509 0216

terve ja jatkusuutlik eluviis-001.jpg

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Pakume keskkonna, tervise, spordi, liikumise ja kunstiteraapiate valdkondades praktilisi avalikke koolitusi ja loenguid, mis vastavad iga isiku või organisatsiooni spetsiifilisele koolitusvajadusele. Terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkonda veab Tallinna Ülikoolis loodus- ja terviseteaduse instituut. Tutvu loodus- ja terviseteaduste instituudi tegevussuundadega, koolitajatega ja koolitusprofiiliga.

Võta meiega ühednust:
Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev....at....tlu.ee, 639 1751
Madli Tõitoja, madli.toitoja....at....tlu.ee, 6391752 (kunstiteraapiate koolitused)
Heli Kaldas, heli.kaldas....at....tlu.ee, 472 0249 (Haapsalu kolledž)

__thumb_-2-digi- ja meediakultuur-001.jpg

Digi- ja meediakultuur

Pakume erinevaid täiendkoolitusi informaatika, infoteaduste ning matemaatika ja matemaatika didaktika valdkondades ning filmi, meedia ja sõnumi visualiseerimisega seotud täiendkoolitusi.
Digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonda juhivad Tallinna Ülikoolis digitehnoloogiate instituut ja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM).

Tutvu digitehnoloogiate instituudi koolitusprofiiliga ja BFMi koolitusprofiiliga ning meie koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Pirje Jürgens, pirje.jurgens....at....tlu.ee, 640 9428 (informaatika, infoteadus)
Katrin Kuusik, katrin.kuusik....at....tlu.ee, 619 9908 (meedia, film, kunst)

__thumb_-2-yhiskond ja avatud valitsemine-001.jpg

Ühiskond ja avatud valitsemine

Pakume avaliku halduse, rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute, riigiteaduse, sotsiaalkaitse, sotsioloogia ning õiguse valdkondades praktilisi avalikke koolitusi, loenguid ja konsultatsioone.

Ühiskonna ja avatud valitsemise fookusvaldkonda koordineerib Tallinna Ülikoolis ühiskonnateaduste instituut. Tutvu ühiskonnateaduste instituudi tegevussuundadega, koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Marika Kutškova, marika.kutskova....at....tlu.ee, 6409 456

__thumb_-2-haridusuuendus-001.jpg

Haridusuuendus

Mitteformaalõppe akadeemilise suuna valdkonnad haridusteaduste instituudis on andragoogika ja täiskasvanuharidus, täiskasvanute õppimine ja  õpe,  täiskasvanute koolitus,  täiskasvanute õppimise toetamine ja haridustee nõustamine,  noorsootöö ja noorsootöö korraldus. Tegemist on haridusteaduste instituudi uue ja areneva akadeemilise suunaga. Tutvu instituudi koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Reili Pae, reili.pae....at....tlu.ee619 9857
Riina Stahl, riina.stahl....at....tlu.ee, 619 9774 (noorsootöö, andragoogika, eripedagoogika)
Merle Vallner, merle.vallner....at....tlu.ee, 324 3005 (Rakvere kolledž)

Laadi alla 2017. aasta koolituste Koolitus_uus_a4.pdf (1.4 MiB)infoleht (pdf, 5.4 MiB)

Küsi pakkumist koolitus....at....tlu.ee või võta ühendust koolitusvaldkonna esindajaga.

Võta meiega ühendust
Avatud akadeemia üldkontakt: Leia Tallinna Ülikool sotsiaalmeediast:
Telefon: 640 9379
E-post: avatudakadeemia....at....tlu.ee

__thumb_-2-fb_1.png __thumb_-2-you_tube.png __thumb_-2-b-linkedin.png __thumb_-2-twitter_2.png