Esileht - Avatud akadeemia

Partnernädal: Digivahendid koolitusprotsessis - milleks, millal, kuidas?

Toimub: 26.10.2017, kell 10:00-11:30
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, auditoorium A-543

Tänapäeva tööprotsesse toetavad suurel määral erinevad digitaalsed töövahendid ja tehnoloogia: arvutiprogrammid, nutirakendused,videokaamerad, robotid, virtuaalreaalsuse seadmed jpm. Ka õppe- ja koolitusprotsessis on juba paarkümmend aastat kasutuses e-õppekeskkonnad ja digitaalsesl kujul õppematerjalid, tehakse automaatse tagasisidega teste, salvestatakse videosid. Paljalt tehnoloogia kasutamine ei muuda aga meie õppeprotsessi tõhusamaks, muutuma peavad ka õppemetoodid. Loengus tutvume, kuidas me saame kaasaegseid õppemeetodeid kombineerida digitaalsete vahendite võimalustega: milliseid veebikeskkondi saame appi võtta õppija aktiivuse tõstmiseks, kuidas kasutada nutiseadmeid õppeotstarbel, milline roll on videol ja kuidas neid väiksema vaevaga teha ja jagada. Olge valmis aktiivselt osalema oma nutiseadmega!  

Loengut "Digivahendid koolitusprotsessis: milleks, millal, kuidas?" viis läbi TLÜ e-õppekeskuse haridustehnoloog Veronika Rogalevitš

Ettekande leiate TÕN_26.10.2017_digivahendid koolituses (1).pdf (671 KiB)TÕN_26.10.2017_digivahendid koolituses.pptx (1.9 MiB)siit (pdf, 671 KiB) ja lisakokkuvõtte kohapealt 26.10.Veronika lisamaterjal.pdf (247 KiB)siit. (pdf, 247 KiB) 

Tutvu teiste avalike loengutega Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) raames siin!

Rohkem infot:
Lilian Rückenberg
TLÜ Avatud akadeemia
E-post: lilianr....at....tlu.ee
Tel: 619 9516