Esileht - Avatud akadeemia

Edu & Tegu koolitused

08.10.2017

Hea ettevõtlus- ja majandusõpetaja!

__thumb_-2-veebi.jpg

Ettevõtlusõppe programmi Edu &Tegu Tallinna Ülikooli poolt korraldatavate koolituste fookuses on sel sügisel ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevus ning selle arendamise võimalused. Sealjuures keskendutakse koolitustel just süsteemsema arusaama tekitamisele ettevõtlusõppest ning õpetajate võimalustele toetada kõikide õppijate ettevõtlikkust.

Koolitused toimuvad koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, JA Eesti ja Ettevõtluskõrgkool Mainori teadurite ning õppejõududega ja võimaldab arutleda teemade üle just oma valdkonna spetsialistidega. Lisaks on koolitustele kaasatud ka tegevõpetajad, et teemade käsitlus ei jääks tegelikust keskkonnast eemalolevaks. Koolitusel saavad õpetajad ka nippe erinevate materjalide näol, mida õppijate parimaks mõistmiseks ja toetamiseks kasutada.


Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine üldhariduskooli majandus- ja ettevõtlusõppes
3. ja 17. november 2017, kell 10.00 - 17.00    Registreeri osaleks siin!

Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine üldhariduskooli majandus- ja ettevõtlusõppes,
10. ja 24. november 2017, kell 10:00-17:00   Registreeri osalejaks siin!
Loe ka TLÜ Haridusinnovatsioonikeskuse teaduri ja lektori Grete Arro artiklit siin.


Kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõud, kes viivad läbi või toetavad ettevõtlusõpet või soovivad kasutada teenuste disaini põhimõtteid ja meetodeid õpetamisel ning ettevõtl(ikk)uspädevusi arendavate õppemoodulite/-materjalide arendamisel, on oodatud koolitustele:

Sotsiaalne ettevõtlus 
7. ja 14. november 2017, kell 10.00 - 15.30  Registreeri osalejaks siin!

Teenusettevõtlus ja teenuste disain
14. ja 24. november 2017, kell 10.00 - 17.15 Registreeri osalejaks siin!

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine hiljemalt 30. oktoober 2017. 
Tutvu teiste programmi Edu &Tegu koolitustega siin!
Otsi meid üles ka Facebookis!


Rohkem infot:
Lilian Rückenberg
Täiendusõppe projektijuht
Avatud Akadeemia

__thumb_-2-EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_õige.png__thumb_-2-Edu Tegu logo.jpg