Esileht - Avatud akadeemia

Edu & Tegu koolitused kevadel 2018

19.02.2018

Hea ettevõtlus- ja majandusõpetaja!

__thumb_-2-veebi.jpg

Edu & Tegu koolitused on alustamas kevadhooaega.
Olete oodatud programmi  Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (Edu & Tegu) raames Tallinna Ülikoolis toimuvatele tasuta koolitustele.
Sel kevadel on koolituste fookuses jätkuvalt ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevus ning selle arendamise võimalused, digitaalne õppevara ja veebipõhised õpikeskkonnad ettevõtlusõppes ning kuidas arendada haridustehnoloogilisi oskusi ettevõtluse õpikeskkonna loomisel. Samuti käsitleme ettevõtlusõppe baasmoodulite metoodilist rakendamist õppetöös erinevatel tasemetel. 

Koolitused toimuvad Tallinna Ülikoolis koostöös Tartu Ülikooli, Junior Achievment Eesti, Kuressaare Ametikooli ja Ettevõtluskõrgkool Mainori teadurite ning õppejõududega.

Uuri lisa ja registreeri järgmistele koolitustele:

Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades (UUS!)
16. aprill 2018, kell 9.30 - 16.30

Koolitusel tutvustatakse väljatöötatud ettevõtlusõppe mooduleid ja nende rakendamise võimalusi, mille põhirõhk on õppijate ettevõtlikkuspädevuste arengu toetamisel. Räägime sellest, kuidas HEV õppijate ja haridusnõudeta õppekavadel õppijate eripära arvestada ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamisel 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades ning kuidas kasutada ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe baasmoodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest. Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust (või planeerivad seda tulevikus tegema hakata), põhikooli majandus- ja ettevõtlusõpetajad, teised ettevõtlusõpet toetavad spetsialistid. Koolitus on osalejale tasuta, kuid palume ennast registreerida hiljemalt 10.04 või kuni vabade kohtade täitumiseni. Registreeri osaelajaks siin. 

Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes,
23. aprill ja 10. mai 
2018, kell 10:00-17:00 
Koolitusel keskendume süsteemsema arusaama tekitamisele ettevõtlusõppest ning õpetajate võimalustele toetada kõikide õppijate ettevõtlikkust. Kaasatud on tegevõpetajad ja ettevõtjad, et teemade käsitlus ei jääks tegelikust keskkonnast eemalolevaks. Koolitused võimaldavad arutleda teemade üle just oma valdkonna spetsialistidega. 

Koolitusele on oodatud üldhariduskoolide ja kutsehariduse ettevõtlus-ja majandusõpetajad, teised ettevõtlusõpet toetavad spetsialistid. Koolitus on osalejale tasuta, kuid palume ennast eelnevalt registreerida hiljemalt 16.05.2018 või kuni vabade kohtade täitumiseni. Registreeri osalejaks siin!

Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades

26. aprill 2018, kell 9.30 - 16.30
Koolitusel arendatakse teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmoodulite metoodiliseks rakendamiseks õppetöös toetamaks noorte konkurentsivõimet tööturul. Jagame ideid, kuidas suunata kutsekoolide ja gümnaasiumi noori läbi õppetöö mõtlema ettevõtlikult, et nad oskaksid ise leida võimalusi kooliteadmiste ja oskuste pärisellu rakendamiseks ning näha selles ka endal olulist rolli. Tutvustame noorte ettevõtlikkust ja koostööd toetavaid õppimismeetodeid. Soovitame, kuidas anda efektiivseimal moel edasi ettevõtlusteadmisi, tekitamaks huvi ettevõtja elukutse kui ühe karjäärivõimaluse vastu, räägime ärimudelist ettevõtlusõppe protsessina ja selle arendamisest läbi praktiliste ülesannete.
Koolitus on osalejale tasuta, kuid palume ennast eelnevalt registreerida hiljemalt 20.05.2018 või kuni vabade kohtade täitumiseni.  Registreeri osalejaks siin.

Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes

7. mai ja 11. mai 2018, kell 9.30 - 15.30
Koolitus annab osalejale võimaluse arendada oma haridustehnoloogilisi oskusi ettevõtluse õpikeskkonna loomisel ja erinevate veebipõhiste keskkondade ja tööriistade rakendamisel ettevõtlusõppes Koolitusele on oodatud üld- või kutsehariduskoolide majandus- ja ettevõtlusõpetajad, kuid ka teised ettevõtlusõpet toetavad spetsialistid. 
Koolitus on osalejale tasuta, kuid palume ennast eelnevalt registreerida hiljemalt 30.04.2018 või kuni vabade kohtade täitumiseni.  Registreeri osalejaks siin. 

Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades. Jätkukoolitus (UUS!)

25. mai 2018, kell 9.30 - 16.30
Koolitusel räägime ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamise metoodikast ja sellest, kuidas kasutada ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe baasmoodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest. Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata, gümnaasiumide majandus- ja ettevõtlusõpetajad (soovitavalt läbinud koolituse I osa 2017 või 26.04.2018).
Koolitus on osalejale tasuta, kuid palume ennast eelnevalt registreerida hiljemalt 21.05.2018 või kuni vabade kohtade täitumiseni. Registreeri osalejaks siin.  

Tutvu teiste programmi Edu &Tegu koolitustega siin!

Loe ka TLÜ Haridusinnovatsioonikeskuse teaduri ja lektori Grete Arro arvamuslugu siin.
Otsi meid üles ka Facebookis!


Rohkem infot:
Lilian Rückenberg
Täiendusõppe projektijuht
Avatud Akadeemia

__thumb_-2-EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_õige.png__thumb_-2-Edu Tegu logo.jpg