Esileht - Avatud akadeemia

Ülikooli esindajad õppevisiidil Cardiffi Ülikoolis

17.11.2017

Tallinna Ülikooli esindajad käisid õppevisiidil Cardiffi Ülikoolis (CU). Meie 15 liikmelist delegatsiooni võõrustasid Cardiffi Ülikooli professor Rick Delbridge ja SPARKS projektijuht Sally O’Connor.

Cardiffi Ülikool on tuntud tipptasemel teadusliku kvaliteedi poolest ja panustab palju interdistsiplinaarsetesse uurimisgruppidesse, kaasates erinevaid üksusi ülikoolist, erinevaid avaliku, kolmanda ja erasektori partnereid väljastpoolt. Cardiffi Ülikoolil on 100 aastane rakendusliku teadustöö teostamise kogemus ja ülikool on mõju poolest teisel kohal Ühendkuningriigis.

Tallinna ülikooli delegatsiooni liikmed eesotsas teadusprorektor  Katrin Niglase ja arendusprorektor Andres Jõesaarega tutvusid ülikooli arendustegevustega ja SPARKSiga (Social Science Research Park), mille eesmärk on Cardiffi Ülikooli juures leida ühiskondlikele probleemidele innovatiivseid lahendusi läbi koostöös tehtud uuringute.

SPARKS on loodud koos NESTA ja mitmete teiste partneritega, nagu Economic and Social Research Council, Cardiff Council, Welsh Government, Office for National Statistics ja IBM. Professor Rick Delbridge’i sõnul tekkis SPARKS  turuvajadusest ning on osa uuest Cardiffi ülikooli innovatsioonikeskusest, mis valmib jaanuaris 2018. aastal. „Innovatsioonikeskusest on plaanis arendada ülikooli värav ettevõtetele ning anda tudengitele võimalus koostööks ettevõtetega,“ selgitas Delbridge.

Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia juhataja Katrin Männiku sõnul on Cardiffi Ülikooli positiivsetest koostöönäidetest nii mõndagi õppida. „Ettevõtjad on kohtumistel sageli meile tunnistanud, et nutikamate lahenduste ja innovaatiliste toodete leidmiseks on koostöö ülikooliga väga vajalik. Eestis oleme selle hõlbustamiseks loonud koostöövõrgustiku ADAPTER, samuti tutvustame oma uurimisteemasid ja tugevaid külgi juba kolmandat korda toimuval Koostööfestivalil. Oma teenuste arendamiseks on meil oluline saada osa erinevatest kogemustest ja vaadata ka Eestist väljapoole – kuidas toimib ülikooli ja ettevõtjate koostöö mujal maailmas,“ sõnas Männik.

Olulisemaid mõtteid

Tallinna Ülikool ja Cardiffi Ülikool omavad mitmeid sarnaseid vaateid ja seisukohti strateegiliste positsioonide osas. Samas on Cardiffi Ülikool piirkondlikest mõjudest ja kultuurilisest taustast tulenevalt pühendunud ühiskonna teenimisele. Seetõttu ongi Cardiffi puhul ülikooli kolmas ehk ühiskonna teenimise roll võrdselt oluline ülikooli traditsiooniliste põhifunktsioonide - teaduse tegemise ja õpetamisega.

Sellest tulenevalt on ülikooli tegevuse põhimõõdikute hulgas tähtsal kohal ka sotsiaalne (ühiskondlik) mõju ning akadeemiliste töötajate karjäärimudelis kolm hindamiskomponenti: teadusavaldiste arv, õpetamine ning innovatsiooni loov tegevus (ühiskondlik mõju). Ühiskondliku mõju ja teiste ülikooli tegevuse mõõdikute jaoks on töötatud välja riiklik standard (REF2014).

Ülikool on jõuliselt võtnud võrgustiku punuja rolli, tuues kokku erinevaid osapooli nii era- kui avalikust sektorist, olles muuhulgas nt loomemajanduse klastri vedajaks. Ülikooli esindajate sõnul algab edukas koostöö usaldusest ja see tähendab aastatepikkust tööd. Alustatakse väiksematest (sageli mitterahalistest) koostööformaatidest ja sealt edasi liigutakse suuremate tegevuste suunas.

Tegevuste edu tagamise ühe võtmetegurina nähti nende järjepidevust ja mõju avaldumise pikaajalist iseloomu. Ülikooli partnerlussuhete ja teadmussiirde arendamisega on CU-s hõivatud enam kui 18 inimest, kes on rahastatud ülikooli kesksest eelarvest. Ühtlasi märkisid ülikooli esindajad, et varasemalt rakendati CU puhul detsentraliseeritud eelarvestamist, kuid pärast tsentraliseerimist on organisatsioonil olnud võimalik efektiivsemalt majandada.

__thumb_-2-23659827_10155926480599511_1867069139_o.jpg