Esileht - Avatud akadeemia

Ettevõtlusõppe kiire areng Tallinna Ülikoolis

25.01.2018

Kaks aastat tagasi alustasid kõik Eesti üli- ja kõrgkoolid arendama ettevõtlus- ja ettevõtlikkusõpet ühises koostöövormis, mida pakub programm „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“. Programm hõlmab endas väga erinevaid tegevusi: õppemoodulite ja õppevara arendamisest koolitusteni, inspiratsiooniüritustest eelinkubatsiooniprogrammini ning uuringutest ettevõtlusõppe paradigma arendamiseni. Viimase kahe aasta jooksul on Tallinna Ülikool erinevate tegevuste läbi kaasanud programmi enam kui 70 ettevõtet ja organisatsiooni. Vähemalt pooltega neist on koostöö toimumas mitmes erinevas vormis - ettevõtjad on tegevad nii koolitaja, mentori ja ka toetaja-sponsori rollis.

Võtmesõna on koostöö

Ettevõtlusõppe arendamise juurde saab Edu&Tegu programmis suuresti tuua võrdusmärgi koostöö arendamisega. Senised kaks aastat on loonud väga hea platvormi tiheda koostöö arendamiseks erinevate haridustasemete koolide vahel. Koolideülene ja -vaheline tegutsemine on ettevõtlusõppe arendamise igapäevapraktika – ilma programmilise hoovata seda kindlasti, mitte vähemalt sellise regulaarsuse ja tihedusega, ei toimuks. Lisaks koolidevahelisele koostööle on Edu&Tegu programm märkimisväärset hoogu juurde andnud ka koostööle ettevõtjatega.

Tekkinud on ettevõtlusõppe arendajate võrgustik

Kahe aasta jooksul (2016 ja 2017) on ettevõtlus- ja ettevõtlikkusõppe arendamisega TLÜs olnud seotud kokku enam kui 25 inimest. Kuna TLÜs, kus ei ole ettevõtlusõppe arendamise tugipunktina olemas majandusteaduskonda või ärikooli, on need inimesed n.ö kokku toodud erinevatest – nii akadeemilistest kui ka ülikooli tugiüksustest. Kui kaks aastat tagasi olime mõningates raskustes õigete inimeste leidmisega, siis täna saame rääkida tekkinud võrgustikust:  Edu&Tegu programm on olnud põhjuseks ja võimaluseks kokku viia inimesed, kes ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkusega ühel või teisel moel TLÜs tegelevad.

Uuenev ettevõtlusõpe

Kahe aasta jooksul on TLÜ osalenud enam kui kümne ettevõtlusõppemooduli väljaarendamisel: seda kõikidel haridustasemetel üldharidusest kõrghariduseni ning erinevates ettevõtlusvaldkondades. TLÜ fookuses on olnud loomeettevõtluse, sotsiaalse ettevõtluse ja humanitaarvaldkonnale sobiva ettevõtlusõppe mooduli väljaarendamine. 2018. aastal ootab ees ka loome- ja sotsiaalse ettevõtluse mooduli piloteerimine TLÜs.

TLÜ kureerimisel ja juhtimisel on läbi viidud 16 koolitust erinevatel teemadel: uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes, kutsehariduse ja üldhariduse moodulite õpetamise koolitused, loovustehnikad, sotsiaalne ettevõtlus. Suurima populaarsuse ja parima tagasisidega on olnud teenusedisaini koolitus, mida TLÜ on läbi viinud koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppejõudude ja teenusedisainibüroo disaineritega. Kokku on TLÜ programmi raames koolitanud enam kui 250 inimest.

Üheks edulooks võib pidada eelinkubatsiooniprogrammi käivitamist ja arendamist. TLÜl on juhtpartneri roll loomeettevõtluse suunalise STARTERcreative programmi läbiviimisel, mida viiakse ellu koostöös nelja teise kõrgkooliga: Estonian Business School, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. STARTERcreative eesmärk on pakkuda võimalikult praktikakeskset meeskonnapõhist ettevõtlusõpet, mis annab tuge äriideest ärimudelini liikumiseks. Kahe aasta jooksul on STARTERcreative programmi läbinud enam kui 70 tudengimeeskonda, neist 36 TLÜ juhendamisel. Ettevõtlusõppe horisontaalsust peegeldab hästi ka osa võtnud tudengite läbilõige: tudengid on programmi tulnud pea kõikidest TLÜ instituutidest ning programm huvi pakkunud ka väga paljudele välistudengitele.

Uued sündmuste formaadid

Ettevõtlusõppe arendamine on andnud tõuke ka mitmete uute sündmusformaatide juurutamisele.
STARTERcreative programmi koolid TLÜ eestvedamisel ja koostöös digitaalse loovmeedia inkubaatoriga Digix algatasid nüüd juba viiendat korda toimuva loomemajanduse hackathon’i Loomehäkk, millest on kujunenud tänaseks Baltimaade suurim loomevaldkondi ja IT valdkonda põimiv arendusnädalavahetus. Lisaks on läbi viidud ka päevaseid ja poolepäevaseid ideehäkke. Kokku on inspiratsiooni ja arendusvõimalust pakutud enam kui 500 õppurile.

Teine märkimisväärne TLÜ eestvedamisel ning teiste STARTERcreative koolide ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös toimuv formaat on mentorsündmus Startup Speed Dating Night. See on kujunenud oluliseks Eesti startup-kogukonna kokkusaamise paigaks. Sündmuse eesmärgiks on tuua kokku STARTERprogrammist alguse saanud tudengimeeskonnad ja Eesti iduettevõtete kogukonna liikmed – eksperdid, mentorid ja investorid, et anda meeskondadele sisendit, kuidas oma ideed paremini edasi arendada. Viimasel, 2017. a novembris Lillepaviljonis toimunud sündmusest võttis osa 200 inimest.

Rahvusvahelised äriarenduse meeskonnad

Rahvusvaheline StartUp Passion in Baltic Sea Region programm pakub võimalust kohe rahvusvahelistes meeskondades äriideid arendada - projekti viivad ellu partnerid Soomest, Lätist ja Eestist. Programmi vahendid lubavad arendada ideed seni, kui see on valmis investoritele esitamiseks. Registreerimine programmis osalemiseks toimub kevadel ja pärast seda hakkab tõeline seiklus oma unistuste poole. StartUp Passioni koolitusprogrammi koos äriideede võistluse ja individuaalse mentorlusega on läbi viidud  aastatel 2016 ja 2017. Tänavu alustatakse programmi viimase aastaga ja nii korraldajate  kui ka mentorite ootused selle suhtes on väga kõrged. Iga aastaga kasvab nii osalejate arv kui ka tase, eriti motiveerituse tase. 2017. aasta häkatonil osales üle 120 inimese enam kui 15 riigist.

Mida noored ja ettevõtlikud arendada tahavad?

Mõned selle aasta ideed annavad aimu, mida noored ja ettevõtlikud arendada tahavad -  platvorm rohelise energia vahetamiseks tavakasutajate ja ettevõtete vahel (vt. https://www.facebook.com/GridWalletEnergy/); elegantne disainilahendus matkamiseks - alus, mille peal saab valmistada sööki (vt iteroi.fi/juju/); äpp, mis aitab lasteaia õpetajaid valmistuda loodusõpetusega seotud tundideks; äpp, mis aitab leida kohalikut tootjat ja kaupa (toidu, riideid, kingitusi) sinu lähedal (vt. https://www.prolocalis.com/).

Kontakt:
Marek Mühlberg, marekm....at....tlu.ee
Külliki Tafel-Viia, ktafel....at....tlu.ee