Esileht - Avatud akadeemia

Tallinna Ülikool jagab tunnustusi elukestva õppe valdkonnas

20.02.2018

Tallinna Ülikool tunnustab 26. veebruaril taas elukestva õppe valdkonna edukamaid töötajaid, meeskondi ja üksusi avatud õppe ja täienduskoolituse arendamise, elluviimise ja jätkusuutlikkuse tagamise eest. Alates 2005. aastast antakse igal aastal välja parima koolitaja, koolitusjuhi, koolituspartneri ja koolitusteo auhind.

Üheks populaarsemaks koolituseks 2017. aastal oli kirjaliku kommunikatsiooni koolitus, mida viidi aasta jooksul läbi 24 korda erinevates avaliku- ja erasektori organisatsioonides. Ühiskondlik nõudlus meie õigekirja koolitusele on suur - korrektse eesti keele koolituse kaudu on paljud ettevõtted muutunud oma kirjakeele klientidele ja partneritele arusaadavamaks. Paljud riigiasutused, ministeeriumid ja pangad on hakanud meie koolituse tulemusena väljendama end kantseliidivabalt, lihtsamalt ja arusaadavamalt.

Populaarsete koolituste hulka kuulusid eelmisel aastal veel neljast moodulist koosnev kursus “Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused”, hetkel väga aktuaalne “Andmekaitsespetsialisti pädevuse koolitus” ning spordipsühholoogia koolitused eesti ja vene keeles.

BFMi kõige populaarsemad koolitused olid “Teleesinemise võlu ja valu” ja “Režii. Valgus. Kaamera” ning Rahvusvaheliste eksamite keskuses oli kõige suurema osalejate arvuga “Cambridge English: Advanced (C1)“ eksami ettevalmistuskursus.

Suure osalejate arvuga ja kiire täituvusega koolitused olid veel “Meeskonnatöö lasteaias”, “Õppimist toetavad õppemeetodid”, “Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö”, “Arenguvestlus lasteaias kui koostöövorm lapsevanemaga” ja “Loova lasteaiaõpetaja arenguprogramm”.

Haapsalu Kolledži kõige populaarsem koolitus oli  Praktiline haridustehnoloogia edasijõudnutele”, mis jätkub ka sel aastal ja kus lisaks põhigrupis osalemisele pakutakse võimalust valida mooduleid eraldi, et toetada nende inimeste õppimist, kellel ajaliselt või finantsiliselt ei ole võimalik tervet kursust läbida.

Tallinna Ülikooli avatud akadeemia juhataja Katrin Männiku sõnul panustati 2017.a. uute õppekavade arendamisele ja algatamisele, sh andmekaitse spetsialisti ja vanemaealistega tegeleva spetsialisti pädevuste tõstmise programmi. „Viimastel aastatel on lisandunud ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevust erinevatel haridustasemetel arendavad koolitused tänu ettevõtlusõppe programmile “Edu ja Tegu”.  Enam populaarsust on juurde võitmas digi- ja meediaalased koolitused ning õppemeetodid. Ülikooli akadeemiline kompetents lubab kombineerida erinevaid teadmisi ja oskusi õppidasoovijatele, pakume nii avalikke koolitusi kui kujundame oma kursused vastavalt organisatsiooni vajadustele. Koolitusjuhtide võrgustik annab samuti hea koostöövõimaluse erinevate üksuste lõikes ülikoolis,“ selgitas Männik.

2017. aastal viidi Avatud akadeemia juhtimisel läbi erinevaid koolitusi uute tehnoloogiate kasutamisest ettevõtlusõppes, kutsehariduse ja üldhariduse moodulite õpetamisest ja sotsiaalsest ettevõtlusest. Suure populaarsuse ja väga hea tagasisidega on olnud teenusedisaini koolitus, mida tehti koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppejõudude ja teenusedisainibüroo disaineritega. Lisaks korraldati koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga lühikoolitusi ettevõtetele, erinevaid ettevõtlusega seotud koolitusi StarterCreative ja Start-Up Passion projektide raames, samuti hulgaliselt võõrkeele kursuseid läbi eksamikeskuse. Populaarsed olid ka sügisel Täiskasvanud Õppija Nädala raames toimunud koolitused, mida korraldati koos Eesti Personalijuhtimise Ühinguga PARE.

Tallinna Ülikooli täiendusõppes osalejaid oli 2017. aastal kokku ligi 14 000 inimest. Täiendusõppes osalemiste arv kasvas 2017. aastal võrdluses 2016. aastaga 5%. Rohkem on kasvanud täiendusõppe eelarvelised mahud, see on 30%. Suurimas mahus teostatakse täiendusõpet Tallinna Ülikooli haridusteaduste, loodus- ja terviseteaduste ning Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituutides.

Kokku toimus 2017. aastal Tallinna Ülikoolis 500  koolitust, kursust ja seminari. 2018. aasta koolituskalendriga saab tutvuda SIIN.