Esileht - Avatud akadeemia

Tallinna Ülikool valis elukestva õppe valdkonna parimad töötajad ja projektid

27.02.2018

Tallinna Ülikool tunnustas elukestva õppe valdkonna edukamaid töötajaid, meeskondi ja üksusi avatud õppe ja täienduskoolituse arendamise, elluviimise ja jätkusuutlikkuse tagamise eest.

Aasta Koolitaja 2017 tiitli pälvisid DTI matemaatika didaktika lektor Tiiu Kaljas, HTI eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor Tiiu Tammemäe, HTI lektor, pere- ja kasvatusnõustaja Lii Lilleoja ning TÜHI eesti keele professor Reili Argus.

Aasta Sisekoolitaja 2017 on David Peter Edwards.

Aasta Koolitustegu 2017 vääriliseks tunnistati täiendusõppekava "Lõimingu võimalusi koolis", juhtivkoolitaja Katrin Poom-Valickis ning koolitusjuht Külli Rauk; täiendusõppekava "Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused", juhtivkoolitaja Halliki Põlda ja koolitusjuht Ann Leppiman; süvaprogrammid meediast, ristmeediast ja lühifilmist gümnaasiumidele, juhendajad Neveli Niit, Siiri Häidmä ja Jaan Kalmus, koolitusjuht Katrin Kuusik; projekt "Gümnaasiumi loodusteadusliku aine lisaeriala õpetaja", projektijuht Katrin Laas; täiendusõppekavad "Põhikooli matemaatikaõpetaja" ja "Matemaatika õpetamine põhikoolis", matemaatika didaktika dotsent Madis Lepik; Avatud akadeemia rahvusvaheliste eksamite keskuse täienduskoolituste käivitamine, juht Sirle Kivihall ning täiendusõppekava "Eelkoolipedagoogika", juhtivkoolitaja Tiia Õun, koolitusjuht Riina Stahl.

Aasta Koolituspartnerid 2017 on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus koostöö eest sisekoolitajate arendusprogrammis, juhtivkoolitaja Larissa Jõgi, HITSA koolitusjuht Triin Kaasik; Tallinna Teeninduskool koostöö eest kursuste korraldamisel Tallinna Ülikoolis õppivatele kutseõpetajatele, direktor Meeli Kaldma; Tallinna Ettevõtlusamet koostöö eest lühiloengusarjas "Avatud akadeemia": Maanteeamet koostöö eest täienduskoolituses "Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel", koolitaja Reili Argus, koolitusjuht Tiina Reismann ning Kiili Gümnaasium koostöö eest meedia, ristmeedia ja lühifilmi õppekavade katsetamises ja elluviimises, arendusjuht Kersti Varblane.

Aasta Koolitusjuhid 2017 on Marika Kutškova täiendusõppekavade arendamise ja panuse eest koolitusjuhtide võrgustikus ning Lilian Rückenberg täiendusõppekavade arendamise, eduka lühiloengusarja "Avatud akadeemia", "Partnernädala 2017" loengute ja panuse eest koolitusjuhtide võrgustikus.

Suur tänu pikaajalise panuse eest Tallinna Ülikooli täiendusõppe valdkonnas pälvis aga Avatud akadeemia avatud õppe spetsialist Marge Kõrvits.

Tallinna Ülikooli täiendusõppes osalejaid oli 2017. aastal kokku ligi 14 000 inimest. Täiendusõppes osalemiste arv kasvas 2017. aastal võrdluses 2016. aastaga 5%. Rohkem on kasvanud täiendusõppe eelarvelised mahud, see on 30%. Suurimas mahus teostatakse täiendusõpet Tallinna Ülikooli haridusteaduste, loodus- ja terviseteaduste ning Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituutides.

Kokku toimus 2017. aastal Tallinna Ülikoolis 500  koolitust, kursust ja seminari. Loe, millised olid 2017 aasta kõige populaarsemad koolitused.