Esileht - Avatud akadeemia - Arendus - Programmid ja projektid

Programmid ja projektid

Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia osaleb projektipartnerina nii riiklikes kui ka rahvusvahelistes arendusprogrammides. Arendusprogrammides osalemine aitab ülikoolil täita oma rolli targa eluviisi eestvedajana

Tark eluviis tähendab elukestvat õppimist ja teadmistepõhist elukorraldust, tõendustepõhist ja kaalutletud otsustamist ning ühiskonna ja riigi avatud ja kooskõlalist arendamist. Seda visiooni realiseerib koostöös ettevõtete ja partneritega avalikust ning kolmandast sektorist. 

Avatud akadeemia juhtimisel osaleb ülikool kolmes pikaajalises arendusprogrammis: