Esileht - Avatud akadeemia - Arendus - Valdkonnad - Kultuurilised kompetentsid

Kultuurilised kompetentsid

Panustame teadmiste ja kompetentside arendamisse, mis võimaldavad järjest avatumas ja mitmekultuurilisemas maailmas rikkamalt ja oskuslikumalt, huvitavamalt ja targemalt elada ja töötada. Aitame arendada kultuurilisi kompetentse, mis hõlmavad erinevate keelte ja mõtteviiside tundmist ja tähenduste vahendamist, suulise ja kirjaliku tekstiloome oskuste arendamist erinevates keeltes, samuti erinevate kultuuride ja kultuuriruumide tundmaõppimist, mõistmist ja neis toime tulemist.

Kultuuriliste kompetentside fookusvaldkonda esindavad TLÜ Humanitaarteaduste instituut ja TLÜ Kultuuridevaheliste uuringute tippkeskus (KUT). Instituudi tegevusvaldkonnad ja kontaktid on:

Rakendusuuringute ja arendustegevuste põhivaldkondadeks on:

  • erinevate keelte ja kultuuride õpetamine, tõlkimine, tõlgendamine, uurimine
  • konsultatsioonid kultuuridevaheliste dialoogi arendamise võimaluste ja seda tõkestavate asjaolude osas, sh konsultatsioonid Aasia riikide ettevõtlus- jm keskkonna kohta
  • kultuuripärandi alased teenused ja rakendusuuringud
  • linnakorralduse ja linnaruumi teemalised rakendusuuringud
  • innovaatiliste võimaluste (sh kirjalike, visuaalsete) arendamine ajalooõpetamiseks ja uurimiseks, ajalooteadmiste loomiseks

Arendustegevuse peamisteks koostööpartneriteks on nii avaliku sektori organisatsioonid kui ka ettevõtted ja organisatsioonid, kes tegutsevad multi-kultuurses keskkonnas või kes soovivad siseneda teise kultuuriruumi oma tegevustega. Samuti institutsioonid, kes on huvitatud oma tegevusvaldkonna ajaloo uurimisest.

Näited arenduskoostööst:

Konsultatsioon ja tootearendus eri rahvusest klientide paremaks teenindamiseks Inger Hotellis. Tellija: Travel Balt OÜ 

Uuring, kas ja miks soomlane ei usalda Eesti terviseteenuse ettevõtet ja kuidas usaldust veebipõhiselt suurendada. Tellija: KSA Silmakeskus 

Hargla kihelkonna areheoloogiamälestiste ja ajalooliste looduslike pühapaikade inventeerimine. Tellija: EL projekt  “Archaeology, Authority and Community” 

Elektrisõidukite lühirendi ja säästva transpordi kasutuse arendamiseks läbiviidava liikumisviiside uuringu ettevalmistus. Tellija: Sihtasutus KredEx