Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksam 100%

Kirjalik osa ( I voor): essee. Essee teema selgub kohapeal. Esseed võib kirjutada ka vene keeles, kui see on emakeel. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend.

Essee - enda arvamus, mis peab olema argumenteeritud ja varustatud faktidega. Varem on teemaks olnud näiteks "Ajakirjandus internetiajastul: tehnoloogilise revolutsiooni mõjud."

Suuline osa (II voor): vestlus. Vestlused toimuvad eranditult eesti keeles. Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse instituudi kodulehel: http://www.tlu.ee/et/Balti-filmi-meedia-kunstide-ja-kommunikatsiooni-instituut.

Vastuvõtulävend on 65 palli.

NB! Täpset vastuvõtueksamite ajagraafikut vaata SIIT.