Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Lõppes uuskõnelejate projekt

15.12.2017

Tallinna Ülikool võttis osa COST tegevusest "Uued kõnelejad mitmekeelses Euroopas: võimalused ja väljakutsed" (2013-2017).

Eile toimus Tartus ettekandekoosolek, kus muuhulgas arutleti uuskõnelejate projekti tulemuste üle. Üleilmastumine, inimeste liikuvus, rahvusvaheline ühendus ja majanduse uued vormid muudavad mitmekeelsuse normiks. Uutel kõnelejatel ei pruugi olla täit ja võrdset ligipääsu sotsiaalhoolekandele, töövalikule või poliitilisele osalusele. Keelepõhiseid ebavõrdsusi on vähe uuritud, kuid nad kujutavad endast potentsiaalset probleemi integratsioonile Euroopas, sotsiaalsele sidususele ja majanduslikule arengule. Meie eesmärgid on anda poliitilisi soovitusi; leida uusi teid uurimusteks; arendada välja organisatsioonidele juhtnöörid, kuidas tulla tänapäeva ühiskonnas toime mitmekeelsusega ning jagada „uute kõnelejate” lugusid ja näiteid headest tavadest.

Projekti kontaktisik Eestis: prof Anastassia Zabrodskaja, tel 55 65 91 13