Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Kunst ja muusika on omavahel seotud tajupsühholoogiliselt, struktuuriliselt ning loomeprintsiipide ja -analoogiate tasandil. Interdistsiplinaarsus ja kunstide integratsioon toimub tänapäeval eri tasanditel. Integratsiooni saab leida kunstide enda sees, suhtes teiste valdkondadega, aga ka valdkondadeüleselt ning erinevate tehniliste, digitaalsete ja multimeediumivahendite kaudu.

IKUMUMU õppekavas püütakse ühest küljest säilitada iga valdkonna (kunst ja muusika) identiteeti, professionaalseid nõudmisi ja standardeid, kuid valdkondi ühendab TLÜ 2020 suunitluslikuks eelistuseks olev digitaalne ja multimeediumipõhine mõtlemine ning tehnoloogilised vahendid.

IKUMUMU õppekava arendajad arvestavad noorte vajaduste, oskuste ja huvidega ning õppekava pakub just teile mitmekülgseid väljendus- ja arenemisvõimalusi.

Keda ootame õppima?

IKUMUMU ehk integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia erialale oodatakse õppima loominguliste huvide ja oskustega noori, kellele pakub põnevust digitehnoloogiliste vahendite kasutamine kunsti ja muusika loomisel.

Kunstide instituudi ning Balti Filmi- ja Meediakooli ühendamine Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudiks on avanud suurepärase võimaluse pakkuda uut perspektiivikat loomesuunda, mis ühendab endas kaks erialamoodulit: kunsti ja muusika. Õppekava ühendavaks lüliks on multimeedia moodul.

Muusika erialamoodulil saab õppida laulmist, erinevaid instrumente ja dirigeerimist. Kunsti erialamoodulil saab õppida ennast väljendama joone, rütmi, värvi, vormi ja materjali kaudu.

Vaata vastuvõtutingimusi!

Miks tulla meile õppima?

Ennekõike selleks, et omandada tulevikueriala. Meie instituudis õpid multikultuurses keskkonnas koos õppejõudude ja kaastudengitega erinevatest riikidest. BFMis on üliõpilaste kasutuses kaasaegse loometehnikaga stuudiod ja auditooriumid, mis aitavad ellu viia loomingulisi projekte. Tallinna Ülikooli tudengitel on võimalus ühendada kõrgel tasemel üldkultuurilised teadmised ja erialaoskused teiste teadus- ja loomevaldkondadega.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond
  • Kaasaegne õppekeskkond BFM-i Nova hoones.
  • Audiovisuaalse tehnoloogia, arvutiklasside, helistuudiote ning kunstistuudiote kasutamise võimalus ülikooli Nova, Silva ja Astra majades.
  • Võimalus osaleda ülikooli erinevates muusikalistes kollektiivides ja ülikooli kampuse galeriides näitusetegevusega.
  • Suurepärane ja pidevalt uuenev raamatukogu.
  • Väga hea akustikaga saal Terra hoones ja kinosaal Nova hoones.
  • Võimalus tutvuda ka koreograafia, filmikunsti, meedia ja kommunikatsiooni kaastudengite ja nende mõtteviisidega.
Võta ühendust!
E-post: mari.kirme....at....tlu.ee
Telefon: 619 9930 (E, T ja R), 640 9395 (K, N)
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png BFMi Facebook __thumb_-2-FB_Tallinn University.png IKUMUMU uudised
__thumb_-2-nool2.jpg Muusika blogi __thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Facebook