Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Kommunikatsioon

Kommunikatsiooni magistrikava eesmärk on teaduspõhiselt, koostöiselt ning interdistsiplinaarselt lahendada kommunikatsioonialaseid väljakutseid muutuvas keskkonnas. Mõtestades, kirjeldades ühiskondlike tähenduste loomist inimestevahelises kommunikatsioonis, organisatsioonides, ühiskonnas ja nende kajastamist meedias, on võimalus magistriõpingute käigus kavandada, kuidas sotsiaalseid praktikaid kujundada ja muutusi ellu kutsuda. Juhtumipõhiseid ning probleemõppe meetodeid kasutades õpime lahendama nii töö-,  tervise-, organisatsiooni- ja teaduskommunikatsiooni küsimusi.

Õpiväljundite omandamiseks ning õppimiseks on vajalik inglise keele oskus. Kava sisaldab kohustuslikke inglisekeelseid aineid, nt aineid kaasaegse nüüdismeedia fookusvaldkondadest.  

Õppekaval algab õppetöö erinevate valdkonna praktiliste kommunikatsioonijuhtumite analüüsist ja probleemide kirjeldamistest ning kommunikatsiooniteooriatega tutvumisest. Teisel semestril liigub õpingute fookusesse tudengi(te) uurimisprobleem, tutvutakse teadustöö uurimise alustega, oluliste uurimis- ja andmekogumismeetoditega, sõnastatakse uurimisküsimused. Samuti kogutakse ja kirjeldatakse teisel semestril parimaid praktikaid, arendusuuringu puhul luuakse magistritöö seminaris prototüübi disain. Kolmandal semestril katsetatakse uusi lahendusi praktika keskkonnas, osaletakse ELU interdistsiplinaarses projektis, arendusuuringu puhul testitakse prototüüpi. Neljandal semestril on fookuses lõputöö kirjutamine, (arendus)uuringusse viiakse sisse parandused ning tutvustatakse lõputöö tulemusi. Töid võib esitada nii grupitööna kui ka individuaalselt. Tööd oponeerivad lisaks akadeemilisele oponendile ka erinevad valdkonna eksperdid.

Keda ootame õppima?

Ootame õppijaid, kelle tööalased huvid on seotud kommunikatsiooniprotsesside juhtimise, toetamise või arendamisega erinevates organisatsioonides ja ettevõtetes – nii riigiasutustes, äri- kui kolmanda sektori tegevusalas. Tegemist on magistrikavaga, mis võimaldab kavale õppima asuda ka nendel inimestel, kes eelnevalt kommunikatsiooni õppinud ei ole. Samuti ootama õppijaid, kel on tööalane huvi uurida (eba)kohase kommunikatsiooni ilminguid meedias; töö- ja ka õppimiskeskkonnas. Ootame õppima tudengeid, kes tahavad uurida, kuidas kommunikatsiooni abil saavutada muutusi ja kujundada sotsiaalseid praktikaid  ühiskonnas, nt sotsiaalvaldkonnas, hariduses, liiklus-, tervisekäitumises vms ning töötavad välja strateegiad, kuidas neid sõnumeid sidusrühmadele kommunikeerida. Samuti ootame õppima tudengeid, keda huvitavad ekspertteadmise edastamisega seotud probleemistik, näiteks teaduspõhine tervise- või keskkonnainfo kommunikatsioon, uuringud teaduskommunikatsiooni vallas.

Miks tulla meile õppima?

Sellepärast, et meie ülikoolis on kommunikatsioonipraktikud ja -teoreetikud õppimas ja õpetamas. Meie koolis on praktiline õpe toetatud teoreetilise vundamendiga ning õppeprotsess toimub loominguliselt ja interaktiivselt. Õpime konkreetsete juhtumite kaudu ning keskendume uurimistöös lahenduste väljatöötamisele. Õppeained kaval on omavahel loogiliselt seotud ja moodustavad interdistsiplinaarse terviku. Lisaks toetab kogu instituudi võimaluste pakett kaasaegse meedia, filmi ja kunstide õppimise võimalusega.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Pakume õpikeskkonnaks Tallinna kesklinnas asuvat kaasaegset ülikoolilinnakut. Koolil on olemas oma raamatukogu ning interneti ja e-raamatukogu kaudu saab ligi pääseda värskeimale erialakirjandusele, rääkimata kogu TLÜ kampuse territooriumil levivast vabast Wifi-võrgustikust.

Kaval käivad õpetamas kolleegid meie partnerite juurest ümber maailma, samuti on tudengil võimalus minna mingiks perioodiks õppima Eesti ja EL stipendiumite toel, et kogeda maailma ja laiendada oma teadmiste paletti.

Lähiaastatel alustatakse teise õppehoone, Ursa maja ehitusega, mille valmimise järel paranevad õpitingimused veelgi, muutes õpivõimalused BFM-s vaieldamatult üheks suurepäraseks loominguliseks, interdistsiplinaarseks, rahvusvaheliseks ja erialaselt kompetentseks tervikuks.

Meie kommunikatsiooni õppekava vilistlasi võib leida peaaegu kõikide Eesti riigiasutuste kommunikatsioonitiimidest, välissaatkondade ja omavalitsuste pressiosakondadest, äri ja kolmanda sektori organisatsioonide juhtkondadest, samuti poliitikast ja heategevusest. Meie lõpetajad on võimelised olukordi ja protsesse strateegiliselt kavandama ja juhtima ning oskavad teha ka meisterlikku käsitööd, mida on vaja näiteks erinevate tekstide kirjutamisel. Lisaks oskavad kõik meie lõpetajad mõelda ja mõtestada maailma, analüüsides ja vaadates elu erinevatest tahkudest lähtudes.

Õppevormi kirjeldus
  • Tasuta õpe

  • Sessioonõpe toimub nädala sees õhtuti alates kella viiest. Samuti võib õppetöö toimuda neljapäeval alates 14.00, reedel ning ka laupäeval.

Võta ühendust!
Õppespetsialist:
E-post: monika.tomingas....at....tlu.ee
Telefon: 5349 4174
Õppekava kuraator:
Dotsent Katrin Aava
E-post: katrin.aava....at....tlu.ee
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png BFM Facebook __thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ kommunikatsiooni magistriõpe