Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Õppejõud

Õppejõud

Kaja Tampere

__thumb_-2-kaja_tampere.JPG

Kaja Tampere (PhD) on kommunikatsioonijuhtimise professor ja töötab Tallinna Ülikoolis alates 2010 aastast. kaja on õppinud muusikat, ajakirjandust, organisatsioonikommunikatsiooni ja suhtekorraldust nii Eestis kui välismaal. Aastatel 2003-2010 töötas ta professorina Soomes Jyväskylä Ülikoolis.

Kaja Tampere akadeemiline karjäär algas 1996. aastal Tartu Ülikooli tollases ajakirjandusosakonnas. Praktikuna teatakse Kajat kui Eesti Telefoni, Eesti Energia, Eesti Haigekassa ja Riigiprokuratuuri kommunikatsioonivaldkonna vedajat.

Kaja tampere tegevus teadlasena haarab endasse varasematest aastatest ülemineku ühiskonna organisatsioonikommunikatsiooni ja suhtekorraldustöö praktikate analüüsi, hilisematel aastatel on ta keskendunud rohkem sotsiaalse kommunikatsiooni uuringutele, sh EU projektidena keskkonna kommunikatsioooni valdkonnas ja koostöös Soome kolleegide kommunikatiivse vägivalla uuringutes.

Blogi

Kaja Tampere Eesti Teadusinfosüsteemis


Arko Olesk

__thumb_-2-arko_olesk.jpg

Arko Olesk on BFMi nooremteadur, kes õpetab peamiselt akadeemilise kirjutamisega ja teaduskommunikatsiooniga seotud aineid.

Tema pooleliolev doktoritöö, mis uurib teadlaste oskusi meediaga suhtlemisel, kasvas välja pikaajalisest tegevusest teadusajakirjanikuna.

Arko Olesk Eesti Teadusinfosüsteemis


Esta Kaal

__thumb_-2-esta_kaal.jpg

Esta Kaal (MA) on omandanud kõrghariduse majanduse ning sotsiaalteaduste valdkonnas, meedia ja kommunikatsiooni alal, Tartu Ülikoolis. Tänaseks on ta töötanud kommunikatsiooni uuringute valdkonnas nii erasektoris kui akadeemilises organisatsioonis kokku üle 25 aasta.

Tema rakendusuuringute alane kompetents on pärit AS Emorist, kus ta kommunikatsiooni uuringute osakonna juhina vastutas uuringuprojektide disaini, analüüsi ja klientide nõustamise eest.  Peamiselt meedia ja reklaami agentuuride, telekommunikatsiooni, panganduse, ravimi-, tubaka- ja autotööstuse klientidelt tulnud uurimisülesanded olid seotud tarbijate käitumise, vajaduste ja motivatsiooni ning kommunikatsiooni kampaaniate eel- ja järeluuringutega. 2012-aastast alanud töösuhe Tallinna Ülikooliga andis tõuke ja võimalused täiendada end akadeemilise uurimistöö valdkonnas. Nii võib öelda, et uuringu meetodite ja metoodikate valdkonnas on tema akadeemilised teadmised ja praktilised oskused suurpärases tasakaalus. 

Täna õpetab Esta Kaal Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni uuringute meetodeid ja metodoloogiaid, juhendab tudengite lõputöid ning interdistsiplinaarseid projekte. Lisaks õppetööle ülikoolis osaleb ta akadeemilistes uuringuprojektides, avaldab artikleid ning on jätkuvalt seotud rakendusuuringutega, olles uuringukonsultandiks avaliku sektori organisatsioonidele.

Esta Kaal Eesti Teadusinfosüsteemis


Tiina Hiob

__thumb_-2-tiina_hiob.jpg

Tiina Hiob on reklaami ja imagoloogia õppekava üks loojatest, selle õppekava kuraator ja juhtiv õppejõud.

TLÜ reklaamiõppega on ta olnud seotud selle algusaegadest alates koos Talis Bachmanni ja Linnar Priimägiga. Tema käsitlusaladeks on üldistatult reklaamiteooria ja -psühholoogia, visuaalne kommunikatsioon ning brändikujundus.

Eksperdina on ta kaasatud reklaamikampaaniate hanke- ning hindamiskomisjonides, reklaamiauhind „Kuldmuna“ žüriides, Eesti Tarbijakaitseameti reklaami nõukojas.

Tiina Hiob Eesti Teadusinfosüsteemis