Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Kommunikatsiooni-juhtimine

Kommunikatsioonijuhtimise magistrikursus pakub erinevaid kursuseid, mis on fokusseeritud eri kommunikatsioonijuhtimise valdkonna tahkudele. Kaval pakutakse süstematiseeritud teadmisi kaasaegsetest kommunikatsiooniteooriatest, meetoditest ja kommunikatsiooni erinevatest käsitlustest.

Õppekava läbimine annab võimaluse mitte üksnes praktikas disainida kommunikatsiooni ning seda strateegiliselt juhtida, vaid suunab tudengeid lahendama probleeme innovatiivselt, kasutades kriitilist mõtlemist, teaduspõhist käsitlust, tuginedes parimatele rahvusvahelistele praktikatele.

Kava annab oskused ja kogemused ka teadustööks ja teadusuuringute rakendamiseks igapäevaelus erinevates kommunikatsiooniteaduse ja -praktika valdkondades. Kaval õpetavad professorid, praktikud ja kommunikatsiooniteadlased erinevatest maailmajagudest ja riikidest. Nende kogemusest ja kompetentsist õppides on tudengitel rikkalik kogemuste ja teadmiste pagas kava läbimise järel.

Keda ootame õppima?

Kava pakub võimalusi väga erineva tausta ja huvidega inimestele. Tegemist on nn avatud magistrikavaga, millele võivad kandideerida kõik bakalaureuse kraadi omandanud tudengikandidaadid. Ei ole vahet, kas bakalaureus on omandatud matemaatikas, bioloogias või sotsiaalteadustes - kui inimesel on huvi, saab ta kommunikatsioonijuhtimise õppekaval oma huvi realiseerida.

Lisaks, KJ magistrikava on sobilik eelkõige neile, kes on huvitatud kommunikatsioonist ja kaasaegsest meediast ja näiteks on otsustanud arendada oma loomingulist mõtlemist või soovivad oma praktilises kommunikatsioonijuhtimise töös kasutada kaasaegseid innovatiivseid lahendusi.

Õppekava koosneb erinevatest õppeainetest, mis on omavahel loogilistes seostes ja täiendavad üksteist. Kava pakub parimate just nendele bakalaureuse kraadiga inimestele, kes on huvitatud kultuuridevahelist kommunikatsioonist, turundusest, kommunikatsiooni ja meedia valdkonnast laiemalt, samuti sotsiaalteadustest ja üldisest humanitaarteadusest.

Miks tulla meile õppima?

Meile tasub õppima tulle eelkõige sellepärast, et kava pakub kaugemalt rohkemat kui vaid teadmisi sellest, kuidas inimesed omavahel suhtlevad. Kaval analüüsitakse kommunikatsiooniprotsesse sügavuti, süüvitakse kommunikatsiooni rolli meie igapäevaelus ning analüüsitakse praktilise kommunikatsioonijuhtimise paradoksidesse, mis kindlasti aitab kommunikatsioonivaldkonnas töötamisel professionaaliks olemist meie järjest enam multikultuurselt segunenud muutuvas maailmas.

Kursused, mida õppekaval pakutakse, aitavad näha kommunikatsioonivaldkonda ja mõtestada erinevatest vaatenurkadest. Õppekava väärtustab erinevaid kultuurilisi kontekste ja kommunikatfsiooni eetilist käsitlust.

Kava eristub teistest omataolistest selle poolest, et on unikaalsena fokusseeritud kultuuridevahelisele kommunikatsioonile kui tänapäeval eriti aktuaalsele kommunikatsioonivaldkonnale. Kava ei käsitle multikultuursust mitte üksnes etniliste erinevust kontekstis, vaid võtab vaatluse alla ka erineva soo, vanuse, sotsiaalse kuuluvusega inimeste vahehelise suhtluse. Erinevuste kultuur ja kultuurierinevused on laiem filosoofiline märksõna meie inglisekeelse kommunikatsioonijuhtimise magistrikava kõige täpsemaks iseloomustamiseks.

Spetsialiseerumise moodulis saab tudeng lisaks selliseid teadmisi, kuidas arendada ennast juhina erinevates multikultuurilistes rahvusvahelistes korporatsioonides, olles kompetentne nii globaliseerumise protsessides kui ka asjatundja küsimustes, mis puudutavad identiteeti, ühiskonda ja kultuuri laiemalt.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudil (BFM) on partnerluslepingud ligi 70 erineva ülikooliga üle maailma, rahvusvahelised õppejõud, uurimisprojektid ja rohkelt välistudengeid, kes õpivad meie ingliskeelsetel kavadel, KJ on üks nendest.

BFM asub Tallinna ülikooli kampuses Nova majas, kus on olemas õdusad loengu ja seminariruumid, raamatukogu, kinosaal, kohvik, telestuudio ja rohkelt vaba ruumi tudengitele loengute vahel puhata või töötada. Kaunis välisterrass pakub mõnusaid võimalusi soojemate ilmadega ning soodustab tudengitevahelist suhtlust. Loengute ja seminaride jaoks on kasutusel ka teised Tallinna Ülikooli kampuse õppehooned oma suurepäraste võimalustega. Koolis on vaba Wifi võrk, pilveprint jm kaasaegsed tehnilised võimalused tulemuslikuks õppetööks.

Võta ühendust!
Õppespetsialist:
E-post: kea.kiviraijuja....at....tlu.ee
Telefon: 6199 563
Õppekava kuraator:
Professor Anastassia Zabrodskaja
E-post: anastassia.zabrodskaja....at....tlu.ee
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png BFM Facebook __thumb_-2-FB_Tallinn University.png Communication Management MA


Olulised faktid

Õppetase: magistriõpe

Õppe kestus: 2 aastat

Õppekeel: inglise

Õppemaks: 1800 € semestris

Tsükliõpe