Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Õppejõud

Õppejõud

Anastassia Zabrodskaja

__thumb_-2-Anastassia Zabrodskaja.jpg

Head of Master’s Program in Communication Management Dr. Anastassia Zabrodskaja is currently a professor of Estonian as a Second Language at Tallinn University, in the Baltic Film, Media, Arts and Communication School. She also works as a senior research fellow in sociolinguistics at the Institute of Estonian and General Linguistics at the University of Tartu. Her scholarly interests include ethnolinguistic vitality and the identity of Russian-speakers in the Baltic countries, Estonian linguistic landscapes, and Russian–Estonian language contact and code-switching. Anastassia is an experienced trainer in cross-cultural communication. Her recent publications include the Peter Lang volume Dimensions of Sociolinguistic Landscapes in Europe: Materials and Methodological Solutions (2015), co-edited with Mikko Laitinen, and a special issue of Sociolinguistic Studies, Post-Soviet identities: ethnic, national, linguistic, and imperial” (August 2015), co-edited with Martin Ehala. In 2016 appeared the Peter Lang volume Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change, co-edited with Marián Sloboda and Petteri Laihonen. In the frame of Master’s Program in Communication Management she teaches all subjects under the Intercultural Communication module (30 ECTS). She is PREMIC project coordinator and the person in charge of the management of the EMICC (European Masters in Intercultural Communication) program in Tallinn University.

Anastassia Zabrodskaja Eesti Teadusinfosüsteemis


Arko Olesk

__thumb_-2-arko_olesk.jpg

Arko Olesk on BFMi nooremteadur, kes õpetab peamiselt akadeemilise kirjutamisega ja teaduskommunikatsiooniga seotud aineid.

Tema pooleliolev doktoritöö, mis uurib teadlaste oskusi meediaga suhtlemisel, kasvas välja pikaajalisest tegevusest teadusajakirjanikuna.

Arko Olesk Eesti Teadusinfosüsteemis


Esta Kaal

__thumb_-2-esta_kaal.jpg

Esta Kaal (MA) on omandanud kõrghariduse majanduse ning sotsiaalteaduste valdkonnas, meedia ja kommunikatsiooni alal, Tartu Ülikoolis. Tänaseks on ta töötanud kommunikatsiooni uuringute valdkonnas nii erasektoris kui akadeemilises organisatsioonis kokku üle 25 aasta.

Tema rakendusuuringute alane kompetents on pärit AS Emorist, kus ta kommunikatsiooni uuringute osakonna juhina vastutas uuringuprojektide disaini, analüüsi ja klientide nõustamise eest.  Peamiselt meedia ja reklaami agentuuride, telekommunikatsiooni, panganduse, ravimi-, tubaka- ja autotööstuse klientidelt tulnud uurimisülesanded olid seotud tarbijate käitumise, vajaduste ja motivatsiooni ning kommunikatsiooni kampaaniate eel- ja järeluuringutega. 2012-aastast alanud töösuhe Tallinna Ülikooliga andis tõuke ja võimalused täiendada end akadeemilise uurimistöö valdkonnas. Nii võib öelda, et uuringu meetodite ja metoodikate valdkonnas on tema akadeemilised teadmised ja praktilised oskused suurpärases tasakaalus. 

Täna õpetab Esta Kaal Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni uuringute meetodeid ja metodoloogiaid, juhendab tudengite lõputöid ning interdistsiplinaarseid projekte. Lisaks õppetööle ülikoolis osaleb ta akadeemilistes uuringuprojektides, avaldab artikleid ning on jätkuvalt seotud rakendusuuringutega, olles uuringukonsultandiks avaliku sektori organisatsioonidele.

Esta Kaal Eesti Teadusinfosüsteemis