Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Koostööpartnerile - Loome- ja teadustegevus - Rakendusuuringud

Rakendusuuringud

BFMi uurimisrühmad ja loovgrupid omavad kogemusi, kompetentsust ja oskusi pakkuda küllaltki laia repertruaari rakendusuuringuid ja arendusteenuseid erinevat laadi partneritele. 

Enamik audiovisuaal- ja digikultuuri alastest loov- ja arendusteenustest pakub BFM läbi MEDITi ja selle LoomeLabi. MEDITi LoomeLabi meeskond on seadnud eesmärgiks teenindada erinevat laadi kultuuri-, meedia- ja seotud sektorite ettevõtteid ja institutsioone eksperimentaalsete lahenduste väljatöötamisel. Ennekõike seostub antud meeskonna kogemustepagas animatsioonitehnika kasutamisega, audiovisuaalpärandi uuskasutuse, asukohapõhiste mobiilirakenduste, hariduslike videomängude ja ristmeedia projektide või transmeedia lugude arendusega. Samas on meeskond valmis ette võtma ka muid innovatiivseid audiovisuaalkultuuri ja digitehnoloogiaid kombineerivaid arendustöid.

MEDITi digitaalse loomemajanduse uurimisrühm on valmis pakkuma väga mitmekesiseid loome- ja meediamajanduse rakendusuuringuid, näiteks digitaalsete meedia- ja kultuuriturgude turuuuringuid, meediaettevõtete juhtimiskonsulatsioone, ärimudelite analüüse jms. Samuti on üheks oluliseks tegevussuunaks kultuuri- või innovatsioonipoliitika arendamist toetavad konsulatsioonid.  Uurimisrühma veab dr Ulrike Rohn, Euroopa Meediajuhtimise Assotsiatsiooni asepresident, meeskonda kuuluvad veel Külliki Tafel-Viia ja Silja Lassur, kes on seni olnud enamiku Eesti loomemajandusuuringute autoreiks. Meeskonda toetavad ka Indrek Ibrus ja Andres Jõesaar ennekõike meediamajanduse ja meediapoliitika valdkondades. 

MEDITi digikultuuri uurimisrühm on valmis teostama rakendusuuringuid, mis keskenduvad kas suurte kultuuriandmebaaside uurimisele või olemasolevate digitaalse meedia või kultuuriaineliste rakenduste täiendavale analüüsile. Meeskonnal on kogemusi kultuuripärandi andmebaaside koostamise ja andmebaaside sisu analüüsimisele uute nn digihumanitaariale omaste meetoditega. Samuti on pagasis transmeedia narratiivide ja ristmeedia projektide uuringuid, videomänguarenduste konsultatsioone ning asukohapõhiste meelelahutuslike mobiilirakenduste analüüse. Töörühma veab dr Indrek Ibrus, meeskonda kuuluvad Raivo Ruusalepp, Maarja Ojamaa, Mari Laaniste, Oliver Laas, Martin Sillaots jt.

MEDITi audiovisuaalkultuuri töörühm on valmis pakkuma rakenduslikke konsultatsioone audiovisuaaltoodete arendusprojektidele. Meeskond omab rikkalikke kogemusi kõigis audiovisuaalloome etappides alates stsenaariumiarendusest kuni montaažitehnika või filmiturunduseni. Meeskonda veab dr Eva Näripea, kaasatud on enamik BFMi filmi- ja televisioonivaldkondade eksperte.