Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Koreograafia MA

Erialal pööratakse süvendatud tähelepanu tantsukunsti loovatele ja sellega vahetult seotud metodoloogilistele aspektidele ning puututakse kokku tantsukunsti lõimitud aladega (dramaturgia, kaasaegsed meediad, heli- ja valguskujundus jne; samuti pedagoogika ja didaktika). Käsitletakse etenduskunste erinevate tantsu-uurimise metodoloogiate kontekstis ja saadakse praktilisi kogemusi loomeprojektide elluviimiseks. Koreograafiaosakond teeb tihedat koostööd mitmete välisülikoolide erialaspetsialistidega.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima eelnevalt juba tantsukunsti valdkonnas tegutsenud inimest, kelle eesmärgiks on tantsukunsti praktika ja teooria süvendatud õppimine, loova tegevuse realiseerimine koreograaf-lavastajana ning tantsualane uurimistöö.

Miks tulla meile õppima?

Õpingud annavad võimaluse süveneda koreograafi töö spetsiifikasse professionaalses keskkonnas ning võtta aega tegeleda loomeprojektiga uurimuslikust vaatevinklist. Samuti luua oma loomevõrgustikku tööks tantsukunstnikuna.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Teater Stella, proovisaal, inviduaalse töö ruum, raamatukogu.

Võta ühendust!
E-post: monika.tomingas....at....tlu.ee
Telefon: 5349 4174
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png BFM Facebook __thumb_-2-nool2.jpg KorFest