Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Loome ja teadus - Teater Stella - Festival KorFest

KorFest 2014


Ajakava:

02. ja 03.05 19.00 - „TradYtion-all“ (L. Firnhaber) + „Kookon“ (K. Roosna & K. Flak)

05. ja 06.05 19.00 - „Rothko kabel“ (Joanna Karoline Kalm, BA diplom 2014) + variatsioonid ballettidest „Carmen-süit“ ja „Don Quijote“ (Diana Gülezen, BA diplom 2014) + „Sisemises ruumis“ (J. Ulst)

07. ja 08.05 19.00 - „Stiimul“ (Leino Limbach, BA diplom 2014) + „Tsyyr“ (Eliisa Sokk, BA diplom 2014)

10. ja 11.05 14.00 - „Lõppematu fantaasia“ (Jaroslav Galitski, BA diplom 2014) + „Nagu taevas, nõnda ka maa peal“ (Erena Reilent, BA diplom 2014) 

12. ja 13.05 19.00 - „Mina ja mina“ (Kadi Voitka, BA diplom 2014) + „Surnud ring“ (Mark Nettan, BA diplom 2014)

Lavastuste tutvustus:

  • 2. ja 3. mai kell 19.00

Tantsulavastus "TradYtion-all"

Koreograafia: Leif Firnhaber
Esitajad: III kursuse ja magistriõppe üliõpilased Diana Gülezen, Eliisa Sokk, Erena Reilent, Jaroslav Galitski, Joanna Karoline Kalm, Liisi Org, Maria Uppin, Marie Pullerits, Mark Nettan, Madli Paves, Sofia Ketova, Tatjana Romanova
Muusika: A. Pärt, La Banda Gorda, Kelis ft Nas, S. Sisask, S. Cooke, Illoquence, Moloko, V. Tormis
Kestus: 60' 

Mõiste "traditsioon" kätkeb endas teatavat vastuolu - traditsioon võib inimese identiteeti rikastada, aga kui see endasse sulgub, on sel oht kultuurilise identiteedi arengut piirata. 

Tööprotsessis uuriti liikumise, žestide ja teksti koost lahti võtmist ja tagasi kokku panemist, kasutades improvisatsiooni, liikumise analüüsi, koreograafilist materjali ja mustreid, ruumi, aega ja muusikalisi elemente, partnerlust, tantsutehnikat jm. Eesmärk oli jõuda personaalsema kontaktini tantsija ja tema kultuuri ning liikumis-, rääkimis- ja mõtlemisviisiga, väärtustades samas tehnikat ja artistlikkust.

Leif Federico Firnhaber (1987, Paraguay) on tantsija, koreograaf, tantsuõpetaja ja fotograaf, kes kasvas üles Saksamaal ja Hispaanias. Aastal 2008 kolis ta Brüsselisse, kus tegutseb senini. 15-aastaselt alustas ta breiktantsuga, edasi suundus aga kaasaegse tantsu maailma. Belgias on ta osalenud paljudes erinevates tantsuprojektides, hiljuti on töötanud koos Sidi Larbi Cherkaoui ja Michelle Anne de Mey'ga (Rosas). Üks viimastest koostöödest oli tal koreograaf Damien Jalet'ga tantsulavastuse / installatsiooni "Medusés" raames Pariisi Louvre'i muuseumis.

__thumb_-2-TradYtion-all_1.jpg

Foto: Leif Firnhaberi lavastus "TradYtion-all"
Foto autor: Mihkel Ernits

Tantsulavastus "Kookon"
Koreograafia: Külli Roosna ja Kenneth Flak
Esitajad: I kursuse üliõpilased Carolin Beres, Saara Huimerind, Marian Kuklane, Marie Käige, Rene Köster, Merje-Liis Sepp, Siim Praats, Helina Reinjärv, Liis Rinde, Johanna Brigitta Tarand, Mari-Liis Velberg
Muusika: TLÜ muusika osakonna kompositsioonikursuse tudengid (Gerhard Locki juhendamisel) Monika Erdman, Maibrit Puusepp, Merilyn Mets, Alexei Kochkarjov, Anton Soans
Muusikaline juht: Kenneth Flak
Kestus: 20'

Liblikas areneb täismoondega - tema areng on neljajärguline: muna, vastne, nukk ja valmik.
Liblikaefekt viitab pidevale ebastabiilsuse seisundile, kus väikesed valikud omavad suuri tagajärgi.
Esimese kursuse tantsutudengid koos muusika osakonna tudengitega uurivad läbi heli ja liikumise grupisiseseid seoseid, hetkes valikute tegemist, süsteemides osalemist ning erinevaid transformatsioone.

Rahvusvaheliselt aktiivsed koreograafid ja tantsijad Külli Roosna (Eesti) ja Kenneth Flak (Norra-Eesti) on teinud koostööd alates 2008. aastast. Nii oma enda lavastuste puhul, kui teiste koreograafide töödes osaledes, on nad huvitatud lugudest ja tehnoloogiatest, mis kasvavad välja keha liikumisest ja selle asetumisest mingisse keskkonda. Oma töödes on koreograafid uurinud laia teemaderingi, alates antiiksest Norra mütoloogiast ("Jumalate juures") ja lõpetades internetikultuuri ("The Chinese Room", "Swarm Lake") ning totalitaarsete režiimidega ("The Wolf Project"). Nende tööde keskmes on tantsiva keha võimalused ja piirangud, mis on pidevas dialoogis digitaalse tehnoloogia ja erinevate diskursustega.

__thumb_-2-Kookon.jpg

Foto: Külli Roosna & Kenneth Flaki lavastus "Kookon"
Foto autor: Tatjana Romanova

  • 5. ja 6. mai kell 19.00

Tantsulavastus "Rothko kabel"
Koreograafia ja esitus: Joanna Karoline Kalm (BA diplom 2014)
Muusika: Johannes Veski
Juhendaja: Jüri Nael
Kestus: 30'

Töö lähtub autorist endast, kuid lavastuse probleem kajastub suures osas kogu ühiskonnas. Selleks on liigne identifitseeritus: inimesel on pidev vajadus ennast määratleda päritolu, soorollide, mineviku, tegevuste, eesmärkide ehk tuleviku, saavutuste, ma olen selline-ma pole selline kaudu. Olles täielikult uppunud enda kujundatud mina-pilti, oleme kaugenenud lihtsast tõsiasjast, et oleme kõik samasugused inimesed ja omame tohutult suurt ühisosa. See osa on tänapäeva linnastunud ja arenenud ühiskonnas füüsiliste ja vaimsete objektide alla mattunud ja eemaldanud inimese suuresti olemise algest, mis ühendab meid kogu elusloodusega ja mistahes ümbritseva keskkonnaga ning selle asunikega.

Enese annihilatsioon pole eesmärk.
Kui suur osa sinust on fiktsioon?

Rothko kabel asub Houstonis Ameerika Ühendriikides. Kabel ei kuulu ühelegi usulahule. Selle missiooniks on kutsuda inimesi kunsti ja mõtiskluse kaudu tegudele, tuua austust inimkonna pürgimistesse ja olla foorum ülemaailmseteks probleemideks. Kabelis asub neliteist Mark Rothko abstraktses ekspressionistlikus laadis tumesinist ja -lillat värvivälja.

Joanna Karoline Kalmi huvitab praegusel hetkel, missugust infot edastab teatud liikumine ruumis ja ajas. Teda huvitavad mikroskoopilised tundevarjundid, aimdused, millele ei saa nime anda. Missugune tundmus tekib, noogutades ruumi keskel, pilk suunatud otse publikusse, või noogutades pea langetatult diagonaalis, pilk põrandal. Ja kuidas kogeb seda publik. Põnev on hüljata tunne, jätta alles üksnes tegevus: kas info edastub ka siis?
Joanna: "Ma olen ehk natuke liiga pedant. Visuaali- ja detailiarmastaja. Otsimas seda "õiget", uskumas põhjendatusse. Ja teadmas, et tegelikult on kõik väga lihtne.
Praegu olen ma inimene.“

Variatsioon balletist "Carmen-süit"
Koreograafia: A. Alonso
Muusika: Bizet-Štšedrin
Kestus: 2'30''
Quiteria
variatsioon balletist „Don Quijote“
Koreograafia: M. Petipa
Muusika: L. Minkus
Kestus: 50''
Esitus: Diana Gülezen (BA diplom 2014)
Juhendaja: Tiina Ollesk

Need variatsioonid said valitud nii tehnilise ja dramaturgilise väljakutsena kui ka südamelähedase hispaania temperamendi tõttu.

Diana alustas balletiõpinguid 8-aastaselt Tartus Ida Tantsukoolis, kus ta õppis 4 aastat. Edasi jätkas ta oma õpinguid Tallinna Balletikoolis. Peale vahepealset eemalolekut pöördus Diana tagasi tantsumaailma 2011. aastal, astudes sisse TLÜ koreograafia osakonda, kus hakkas tegelema kaasaegse tantsuga. Diana on osalenud erinevates tantsuprojektides koos oma kursusekaaslastega, samuti esinenud Vanemuise ja Estonia lavadel.

Foto: Carmeni variatsioon balletist "Carmen-süit" ja Quiteria variatsioon balletist "Don Quijote" (D. Gülezen, BA diplom 2014)
Foto autor: Tatjana Romanova 

Tantsulavastus "Sisemises ruumis"
Koreograafia: Jaan Ulst
Esitajad: II kursuse üliõpilased Kirti Tambre, Kairi Reinvee, Indrek Hirsnik, Armand Fazullin, Helle Laanes, Annette Rungi, Magdalena Donerstak
Muusika: Antonio Vivaldi
Kestus: 25'

Protsess keha identiteedi plastilisuse uurimisest. Just siis, kui arvame, et oleme iseendaga tuttavaks saanud, avab keha meile uue ruumi - ruumi, kus me varem ei ole käinud.

Jaan Ulst on vabakutseline koreograaf, lavastaja, tantsija ja näitleja. Jaan on lõpetanud Tallinna Ülikooli (2006) ja Tilburg Fontys Tantsuakadeemia (Holland, 2008) koreograafi erialal. Koostööd teinud peaaegu kõikide eesti tantsukunstnikega, lisaks töötanud balletiartistina Teatris Vanemuine (2010-2012). Alates aprillikuust 2014 osaleb Eesti Draamateatri suvelavastuses näitlejana.

__thumb_-2-Ulst.Sisemises ruumis.jpg

Foto: Jaan Ulsti lavastus "Sisemises ruumis"
Foto autor: Jaan Ulst

  • 7. ja 8. mai kell 19.00

Tantsulavastus „Stiimul“
Koreograafia: Leino Limbach (BA diplom 2014)
Esitajad: Marek Vetik, Sofia Ketova, Mylene Mihkelsoo, Edgar Budza, Leino Limbach
Muusika: Rampage, Romanthony
Juhendaja: Angela Arraste
Kestus: 20'

Lavastus vaatleb piiri vabaduse ja enesesunni vahel.

10 aastat tagasi ei viinud Leinot tantsutundi mitte ema käe kõrval, ega läinud ta ka ise, vaid ühines hoopis pundi sõpradega, kellega hakkas ühiselt eksperimenteerima breiktantsuga. Hiljem huvitus ta teistest tantsustiilidest, mis omakorda äratasid sügavamat ja laialdasemat huvi tantsukunsti vastu ja nii leidis ta tee TLÜ koreograafia bakalaureuseõppesse. Hetkel õpetab tänavatanse erinevates tantsukoolides ja lisaks sellele töötab vabakutselise graafilise disainerina.

Tantsulavastus "Tsyyr"
Koreograafia: Eliisa Sokk (BA diplom 2014)
Esitajad: Joanna Karoline Kalm, Madli Paves, Marie Pullerits, Erena Reilent
Muusika: vokaalansambel Wannabes
Juhendaja: Tiina Ollesk
Kestus: 20'

Eliisa uurib rituaalide ja riituste kasutamist tantsulavastustes ning nende sidumist lavastuseks.

Eliisa Sokk sündis 1992. aastal. Tantsuga tegi tutvust 1999. aastal Kaie Kõrbi Balletistuudios. Tõsisemalt pühendus tantsule 2003. aastal, asudes õppimma Tallinna Balletikooli. 2008. aastal liitus Eliisa Fine5 Tantsukooliga, mille järel jätkas 2011. aastal tantsuõpinguid Tallinna Ülikooli koreograafia erialal. Tänaseks on tema stiiliks kujunenud sümbioos balletist, eesti ja kaasaegsest tantsust.

__thumb_-2-Tsyyr_proov_1.jpg

Foto: Eliisa Soku lavastus "Tsyyr"
Foto autor: Eliisa Sokk

  • 10. ja 11. mai kell 14.00

Tantsulavastus „Lõppematu fantaasia“
Koreograafia: Jaroslav Galitski (BA diplom 2014)
Esitajad: Erena Reilent, Armand Fazullin, Indrek Hirsnik, Kirti Tambre, Annette Rungi
Muusika: Jim Guthry, Kenta Nagata, Daniel Pemberton, Takeharu Ishimoto, Nobuo Uematsu, Kan Gao
Stsenograaf: Tamara Matjanina
Juhendaja: Ülle Toming
Kestus: 30'

See on väljamõeldud lugu tüdrukust, tema lapsepõlvest ja võimest unistada. Täiskasvanuna kaob oskus fantaseerida ning unistused ja fantaasiad muutuvad mälestusteks.

Tantsulavastus "Nagu taevas, nõnda ka maa peal"
Koreograafia: Erena Reilent (BA diplom 2014)
Esitajad: Joanna Karoline Kalm, Liisa Laine, Madli Paves, Marie Pullerits, Kadi Voitka, Tatjana Romanova
Muusika: Ewert Sundja, Hans Zimmer, Nicholas Hooper, The Boston Typewriter Orchestra, Thomas Bergersen
Juhendaja: Ülle Toming
Konsultant: Külli Roosna
Kestus: 25'

Visuaalne vaatemäng, mis läbi abstraktsete konstruktsioonide püüab indutseerida vaatajas teatud fundamentaalsete konstruktsioonide taju.

Erena otsustas varajases koolieelses eas, et temast peab saama ilmtingimata tantsija. Enam ta oma tuleviku üle pead ei murra, sest esmatähtis pole see, mis saab, vaid see, kes on inimene praeguses hetkes.
Oleviku Erena armastab üle kõige arbuusi, arvu 3 ja oma kursust. On maksimalist ja kahe jalaga maa peal (loe: põrandal) või veel parem kogu kehaga. Kaasaegse tantsu kõrval lööb kaasa ka Estonia noortelavastustes.
Tahab avastada ja saada teada, mõista ja jõuda tuumani.

Foto: Erena Reilenti lavastus "Nagu taevas, nõnda ka maa peal"
Foto autor: Tatjana Romanova

  • 12. ja 13. mai kell 19.00

Tantsulavastus "Mina ja mina"
Koreograafia: Kadi Voitka (BA diplom 2014)
Esitajad Helle Mitt, Madli Paves, Eliisa Sokk, Liisa Laine, Kirti Tambre, Annette Rungi
Muusika: Thomas Köner, Linkin Park ja Eisen Tholen
Juhendaja: Tiina Ollesk
Kestus: 25'

Lavastus keerleb uskumuse ümber, et inimesed on suutelised iseennast, teisi ja ennast ümbritsevat keskkonda muutma oma tunnete, mõtete ja sõnade kaudu. Kui positiivsetel mõtetel on head tagajärjed, siis mis võib juhtuda negatiivsete mõtete tagajärjel? Lavastus viib vaataja ühe inimese sisemaailma ning seal elavate sisemiste minadeni, eesmärgiga näidata, mis võib juhtuda inimese sisemuses, kes on iseenda suhtes negatiivselt meelestatud.

Kadi Voitka alustas väikese tüdrukuna kodulinnas Võrus balletiringist, kust edasi jõudis eesti tantsuni ning seejärel võimlemisklubisse "Sirutus", mis pakkus peale võimlemise veel teisigi tantsulisi väljendusviise. Soovist õppida ja areneda jõudis ta välja Tallinna Ülikooli koreograafia osakonda, kus ta on koos kaastudengitega osa võtnud paljudest tantsuprojektidest. Kadile annab tants võimaluse rääkida lugusid, väljendada oma tundeid ja mõtteid ning viia inimesi jutskui teise maailma. Lisaks õpetab Kadi tantsimist erinevas vanuses tüdrukutele Tantsu- ja vabaajakeskuse dotE.

__thumb_-2-Mina ja mina.jpg

Foto: Kadi Voitka lavastus "Mina ja mina"
Foto autor: Kadi Voitka 

Tantsulavastus "Surnud ring"
Koreograafia: Mark Nettan (BA diplom 2014)
Esitajad: Mark Nettan, Edgar Budza, Alexander Makarov, Roman Tsikvarov
Muusika: Radj, Robert Fripp & Brian Eno
Juhendaja: Rene Nõmmik
Kestus: 15'

Lavastus vaatleb tantsu eelkõige tänavatantsu kontekstist lähtuvalt, pannes tänavakultuuri taustaga tantsijad uutesse situatsioonidesse.

Mark on liikunud terve elu, alustades rahvatantsuga, kust suundus edasi (vaheldumisi jalgpalli trennidega) tänavatantsude peale. Gümnaasiumi lõppedes otsustas ta keha ja liikumise uurimisele veelgi enam rõhku panna ning astus sisse MI Massaažikooli ja aasta hiljem Tallinna Ülikooli koreograafia erialale.