Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Loome ja teadus - Riho Pätsi Keskus

Keskusest

2006. aasta kevadel loodi teadus- ja arendustööd toetav akadeemiline allüksus Riho Pätsi Keskus (RPK), mille juhatusse kuuluvad Maie Vikat, Andres Avarand, Maia Muldma, Tiina Selke ja Inge Raudsepp. Koordinaatoriks oli 2009.-2011.a Marit Mõistlik-Tamm, kes jätkab 2011.a augustist tegevjuhina. Hooaeg 2014/2015 on RPK jaoks üheksas.

Muusikapedagoog, helilooja, publitsist ja uurija professor Riho Päts rõhutas pidevalt, et õpetaja peab end järjekindlalt täiendama, et ajaga pidevalt kaasa sammuda. Seda eesmärki taotleb ka RPK, jätkates tema algatatud praktilis-metoodiliste sügis- ja kevadseminaride traditsiooni ja tutvustades tema väärtuslikku muusikapedagoogilist pärandit.

Täpsem info seminaride kohta.

Traditsiooniliselt lõpeb hooaeg aprillis rahvusvahelise teaduskonverentsiga, mis kajastab muusikaõpetusealaste uuringute tulemusi nii Eestis kui mujal maailmas.