Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Muusikaõpetaja

Keda ootame õppima?

Ootame õppima muusikalise ettevalmistusega bakalaureusetaseme või rakendusliku kõrgharidustaseme lõpetanuid, samuti tegevõpetajaid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi uute metoodiliste võtete ja nüüdisaegse pedagoogilise lähenemisega ainele.

Miks tulla meile õppima?

Meie laiapõhjaline ning pidevalt uuenev õppekava on oma valdkonna parim ja võimaldab üliõpilasel valikainete kaudu oma õpinguid ise kujundada. Juhendajateks on oma ala spetsialistid Tallinna Ülikoolist ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Loometegevuseks on võimalik valida erinevaid väljundeid: luua ning arranžeerida muusikat, osaleda mitmesuguse koosseisuga ansamblite, kooride ja orkestrite töös.

Vaata vastuvõtutingimusi!

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Võimalik osaleda ülikooli erinevates muusikalistes kollektiivides. Suurepärane ja pidevalt uuenev kaasaegsele õpetajale möeldud raamatukogu TLÜs ning eesti ja mailmamuusikat tutvustav noodikogu EMTAs. Kaasaegsed arvutiklassid ja stuudiod. Õdus 1939. a TLÜ õppehoone ja suurepärase akustikaga saal. EMTAs kaasaegsed õppeklassid ja harjutamisvõimalused.

Tutvu õppekavaga ÕISis.

Võta ühendust!
E-post: monika.tomingas....at....tlu.ee
Telefon: 5349 4174
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png BFMi Facebook __thumb_-2-nool2.jpg Muusika blogi