Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

Liis Polli, Muusikaõpetaja MA vilistlane.

"Võimalus õppida Tallinna Ülikooli muusikaõpetaja õppekaval muutis mind tundmatuseni. Tänu omandatud teadmistele ja oskustele saan täna teha seda, mida kõige enam armastan. Juba esimesel aastal leidsin endas julguse luua oma ettevõte, sidudes õpitu tihedalt tööga. Kasutan ülikoolist saadud teadmisi ja oskusi igapäevaselt, halletes erinevaid pille, õpetamistehnikaid ja dirigeerimist.Otsus õppida Tallinna Ülikooli muusikaõpetaja õppekaval oli minu jaoks ainuõige."

Liina Liiva, Muusikaõpetaja MA vilistlane.

"Tallinna Ülikooli muusikaõpingud ja Muusikaõpetaja õppekava on avanud mulle võimaluse olla Päris õpetaja. Sain inspiratsiooni ja põnevaid muusikalisi ideid muusikatundideks nii eelkoolis kui ka koolis õpetamiseks. Muusika ja selle edasiõpetamine on olnud minu jaoks alati tähtis ning Tallinna Ülikoolis sain ma võimaluse õppida ja täiendada enda oskusi."

Millistel erialadel võib tööd leida?


Vastavalt läbitud õppekava moodulile saavad lõpetajad töötada lasteaias, põhikoolis või gümnaasiumis muusikaõpetajana, samuti kohaliku omavalitsuse muusikakoolis muusikateooria õpetajana, juhendada õpilasi muusikatehnoloogia alal ning läbi viia muusikalisi tegevusi erivajadustega inimestele, juhendada kultuuriasutuses ja huvikoolis soliste, vokaalansambleid, erineva tasemega koore, mitmesuguseid instrumentaalbände ja kooliorkestreid. Juhtida ja õpetada muusikastuudiotes.

Edasiõppimisvõimalused

Teadustöös edukamatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.