Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus

Tegemist on tsükliõppega neljapäevast laupäevani igal nädalal, lisaks nädalased sessioonid koolivaheaegadel.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

KMX340 Aktiivõppemeetodid muusikaõpetuses; KMX530 Muusikahariduse alused, filosoofia ja ajalugu; KMX610 Vaba klaverisaade; KMX718 Plokkflööt muusikaõpetuses; KUM7118.FK Hääleõpe; KUM7121 Dirigeerimis- ja kooripraktika; KUM7121.FK Dirigeerimis- ja puhkpilliorkestri praktika; KUM7027.FK Muusika erivajadustega laste arendamisel; KUM7120.FK Multimeedia muusikakasvatuses; KUM7129.FK Alushariduse muusikadidaktika; KUM7130.FK Muusikaõpetuse praktika alushariduses; KMX020 Põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetuse didaktika; KMX115 Muusikaõpetuse praktika põhikoolis ja gümnaasiumis.