Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Keskharidust tõendav dokument
  • Inglise keele oskus iseseisva kasutaja tasemel
  • 100% vastuvõtueksam

Kandidaadid peavad esitama oma audiovisuaalse CV ehk audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud enesetutvustuse, mis tehakse komisjonile kättesaadavaks mõnel veebiplatformil (nt YouTube). Enesetutvustuse pikkus on kuni 3 minutit ning keelena kasutatakse inglise keelt. Lisaks enda tutvustusele peaks materjal sisaldama ka selgitust, miks potentsiaalne tudeng ristmeediat õppima soovib tulla. Enesetutvustusele on soovitatav lisada ka eelnevat loomingulist tööd sisaldav portfoolio, kus võivad olla näiteks videod, veebilehed, animatsioonid, 3D-kujundused vms.

Vastuvõtueksam koosneb kahest päevast. Esimesel päeval antakse kirjutamisülesanne ja teisel päeval on kandidaadil vestlus vastuvõtukomisjoniga.

Vastuvõtulävend on 65 palli

NB! Täpset vastuvõtueksamite ajagraafikut vaata SIIT.