Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Meediainnovatsiooni rahvusvaheline sümpoosion

Toimub: 16.10.2017, kell 09:00 - 17.10.17 16:00
Koht: Nova

Kuues meediainnovatsiooni rahvusvaheline sümpoosion ühendab akadeemilisi uurijaid valdkonna esindajatega arutamaks, mil viisil innovatsioon nüüdismeedias aset leiab. Sümpoosioni eesmärgiks on nii teoretiseerida meediainnovatsiooni fenomeni üle, aga ka uurida innovatsioonistrateegiaid ja arutada nende implikatsioonide üle.

Meediainnovatsiooni sümpoosioni fookus on kõikvõimaliku nüüdismeedia dünaamilisel muutusel. Uurime, mil viisil kompleksne suhe muutuvate tehnoloogiate, majandusliku keskkonna, kasutusviiside või poliitiliste imperatiivide vahel loob meediatööstuses muutusi. Sümpoosion loob dialoogi meediatööstuse esindajate ja akadeemiliste uurijate vahel.

Sümpoosion toimub Tallinna Ülikoolis vahetult enne AoIR 2017 konverentsi Tartus (18.-21. oktoobril).

Lisainfo

Registreeru üritusele