Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - BFM Koolitused - BFM Laste filmikool

BFM Laste filmikool

lapsed.jpg

BFM Laste filmikooli eesmärk on läbi väärtuskasvatuse ja digikultuuri arendada lastes loovust, visuaalset kirjaoskust ja meediateadlikkust. Õppetöö toimub mänguliselt ja väikeste praktiliste ülesannete avastusõppe meetodil.

Tundides uuritakse pilte ja helisid, kaameraid, valgust ja helitehnikat. Avastatakse erinevaid filmižanre ja mis ülesandeid filmide tegijad täidavad. Loomulikult filmitakse ja monteeritakse kõik ise ning õpitakse, kuidas on tehtud lühifilm, uudis ja vaatajat liigutav sotsiaalreklaam.

Tundide ajad 2017-2018 õppeaastal:

 • 6 -11 aastaste laste grupp teisipäeviti kell 18.00-19.30 
 • Juhendajad Raigo Saariste (BFMi vilistlane) ja Sille Paas (haridustehnoloogi eriala magistrant)
 • Ühe kuu kohatasu maksab 35 eurot 
 • GRUPP ON TÄIS!Meeldis, et kursus tutvustab filmitegemise tehnoloogilist poolt ja paneb proovile laste loomingulisuse

Lapsed said juurde julgust esineda ja teistega koostööd teha

 • 12 -16 aastaste laste grupp esmaspäeviti kell 16-18.15
 • Juhendaja Jürgen Volmer (BFMi vilistlane) 
 • Ühe kuu kohatasu maksab 45 eurot
 • GRUPP ON TÄIS!  • 7  - 12 aastaste edasijõudnute grupp teisipäeviti kell 16-17.30 
 • Juhendajad Raigo Saariste (BFMi vilistlane) ja Sille Paas (haridustehnoloog)
 • Ühe kuu kohatasu maksab 35 eurot
 • GRUPP ON TÄIS! • 13 -16 aastaste edasijõudnute grupp esmaspäeviti kell 18.30-20.00
 • Juhendaja Jürgen Volmer (BFMi vilistlane) 
 • Ühe kuu kohatasu maksab 40 eurot 

Õppeaasta lõpus on vanemad, pered ja sõbrad palutud kursuse esilinastusele, kus õppeprotsessis valminud tööd linastuvad BFMi Supernova kinos.

BFM Laste filmikool on Tallinna Ülikooli BFMi, Haridusteaduste instituudi, Haridusinnovatsiooni keskuse ja MTÜ Avastusõpe koostööprojekt.

Lisainfo ja registreerumine: katrin.kuusik....at....tlu.ee

Õppeinfo

BFM Laste filmikooli õpilased saavad läbi erinevate lihtsamate ülesannete teha ise praktikas läbi erinevad filmitegemise etapid ja luua ise filmiklippe, teleuudiseid ja sotsiaalreklaame. Laps on õppetegevuses uurija, avastaja ja katsetaja ning filmiõp toimub läbi praktiliste tegevuste. Terminiga “avastusõpe” tähistatakse lapsi kaasavat ning nende igakülgset arengut toetavat õppemeetodit, mis põhineb mängul, laste käelisel tegevusel ning aktiivsel osalusel õpiprotsessis. Oluline on toetada laste loomupärast loomingulisust ja uudishimu ning seoste loomist. Meetodi eesmärk on arusaamisega õppimine, kriitilise mõtlemisoskuse ning sotsiaalsete oskuste arendamine ning kindlasti õpilaste loovuse toetamine. 

Katrin Kuusik - BFM Laste filmikooli õppekava looja, projektijuht ja juhendaja: "Olen lõpetanud režii eriala ja töötanud enne BFMi Eesti Televisiooni teleteatris, OÜ-s Nukufilm, MTÜ Nukufilmi lastestuudios ja Avastusõpe MTÜ-s. Lastega töötades pean oluliseks mängu ja lusti ning usun, et mäng on üks suurepärane õpetamis- ja õppimisviis. Hetkel teen laste filmikooli juhendamises pausi, et õppida hariduslike arvutimängude loomist."

Jürgen Volmer – vabakutseline režissöör, kes lõpetas BFMi filmikunsti õppekava 2015. aasta kevadel. Filmikooli ajal erinevaid töötube ja kursuseid läbides tekkis huvi ka ise õpetaja rolli proovida ning uusi meetodeid katsetada.

Raigo Saariste - lõpetanud Balti Filmi- ja Meediakooli mängufilmi režii eriala Jüri Sillarti käe all. Olen paljuski välja kasvanud erinevatest muusika-, teatri- ja muude kunstidega seotud laste- ja noortelaagritest ning asjade loomuliku jätkuna jõudnud
vilistlasena ise nende laagrite ja töötubade juhendamiseni. Olles lapsena kogenud suurt uudishimu ja avatust end loominguliselt mitmekülgselt väljendada, näen seda sama huvi ka teistes lastes ning see inspireerib mind andma neile seda võimalust läbi filmiloome.

BFM Laste filmikool tegutseb Tallinna Ülikooli täiendusõppe õppekava BFC0015 alusel.

Laste kogunemine ja tunni lõpus vanematele üleandmine toimub alati Balti Filmi- ja Meediakooli Nova maja fuajees.

Kontakt:

Katrin Kuusik

Telefon: + 372 61 999 08 | +372 5096692
E-mail: katrin.kuusik....at....tlu.ee

__thumb_-2-BFM-kaksiklogo-EST.jpg