Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - BFM Koolitused - Joonistamise algkursus

Joonistamise algkursus

Registreeri kursusele!

Õppekava: FKC0027/3
Kolmapäeviti 7.03, 14.03, 21.03, 28.03 ja 4.04. kell 17.30–20.00
Kursusel osalejate arv: kuni 10 inimest
Juhendaja: Tiiu Kirsipuu, BFMi vormiõpetuse dotsent, skulptor. Eesti Kunstnike Liidu liige

Kursuse hind: 80 eurot (hinnale ei lisandu käibemaksu) Hind sisaldab enamikke materjale. Erisoovide puhul tuleb vahendid ise kaasa võtta.

Eesmärk: õpetada vaatama-nägema ja nähtut edasi andma, arendada silma ja käe koostööd ning kursuslaste joonistamisoskust läbi erinevalt püstitatud ja eesmärgistatud ülesannete. Tutvustada klassikalise joonistamise baasteadmisi ja -võtteid ning loomingulisi võimalusi.

Sisu: erinevad lihtsamad joonistusülesanded nagu natüürmort, erinevatest materjalidest esemete ja objektide joonistamine, tähelepanu valgusel-varjul, heledatel-tumedatel pindadel, vormi edasiandminel, draperii kujutamisel, perspektiivil jne. Õpifookuses on pinnad, proportsioonid, kompositsioon, suured ja väikesed formaadid joonistamises jms. Joonistamiseks kasutatakse erinevad materjalid - pliiats, süsi, sangviin, värviline pliiats jne. Joonistamine ka värvilisele paberile. Kursus eeldab loomingulist lähenemist igale tööle. Tööde analüüs.

Õpitulemused: õpilane oskab vaadata-näha ning paberil kujutada. On paranenud silma ja käe koostöö, suudetakse nähtut edasi anda, ollakse tuttav perspektiiviteooria algpõhimõtetega, suudetakse tabada erinevaid tonaalsusi ning varju ja valgusega anda edasi vormi, pinda, erinevaid materjale jne. Saadakse joonistuskogemus kasutades nii suurema kui ka väiksemaformaadilist paberit ning teadmisi, kuidas komponeerida oma joonistus vastavalt paberi formaadile. Tutvutakse erinevate loominguliste võimalustega joonistamises. Kursuse läbinu saab tööde teostamise protsessi ja tulemuse analüüsi kogemuse.

Vajalikud materjalid: erinevas suuruses paberid (valged ja värvilised), joonistusvahendid (pliiats, süsi, sangviin, värvilised pliiatsid, kumm jm), puust aluskolmnurgad ning alustahvlid paberi kinnitamiseks.

Lisainfo

Katrin Kuusik
BFM koolitusjuht
Telefon: 6199 908
Mobiil: 5096692
E-post: katrin.kuusik....at....tlu.ee

__thumb_-2-BFM-kaksiklogo-EST.jpg