Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Reklaam ja imagoloogia

Reklaami on Tallinna Ülikoolis õpetatud juba alates 1995. aastast. Õppekava - tänase nimetusega Reklaam ja imagoloogia - ühendab endas ülikoolile omased akadeemilised eesmärgid ning samuti reklaamitööstuse arengutest tingitud sihid. Õppekava on koostatud nii, et hilisemat loomingulist tegevust toetaksid laialdased teaduspõhised teadmised ning oskused hinnata oma otsuste ning tegevuste tulemuslikkust.

Õppekavaga seotud õppejõudkonna töö parimaks tulemuseks on see, kui eriala vilistlased aitavad muuta Eesti elu paremaks – et me saaksime olla tunnistajateks professionaalsete reklaamispetsialistide tegevusele alatest kaubakommunikatsioonist kuni poliitilise ja sotsiaalse reklaamini.

Keda ootame õppima?

Reklaamieriala moto väljendab nii meie ootusi oma tulevastele üliõpilastele kui ka meie tudengite üldist ellusuhtumist. Eelkõige ootame reklaami ja imagoloogia erialale õppima avatud maailmakäsitlusega inimesi, kes tahavad olla tuleviku Eesti kujundajad üldises mõttes. Mõistagi peaks erialale kandideerija olema loomingulise ja otsiva vaimuga, suuteline tööd tegema ning õppima, samuti olema valmis suhtlema erinevate inimestega kõikvõimalikelt elualadelt.

Kindlasti tunned ennast ära, kui oled harjunud huviga vaatama reklaame ning mõtlema nende põhjuste, vormistuse ja eesmärkide üle ning oskad märgata seoseid reklaami ning muude meediailmingute vahel.

Miks tulla meile õppima?

Reklaami ja imagoloogia eriala saab Eestis õppida vaid Tallinna Ülikoolis, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis (BFM).

Imagokujundus, propaganda, reklaam, suhtekorraldus, pakkumine ja müük – nende mõistete taga olevad teadmised ja oskused on praegu rakendatavad igal elualal ja nõudlus reklaamispetsialistide järele on suur.

Reklaami ja imagoloogia eriala õppekava sisaldabki tegevusvaldkonna teadmisi ja kogemusi. Õpetatavad ained annavad lisaks ka laia silmaringi ja rikkaliku maailmapildi, mis on loomingulise tegevuse eelduseks.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

BFM-i on koondatud reklaamialaseks õppetööks vajalik kirjandus ja muud allikad, samuti on olemas praktiliste töö- ja õppeülesannete tegemiseks vajalik tehniline baas: üliõpilased saavad realiseerida oma erialast potentsiaali teostades praktilisi reklaami ja muu turunduskommunikatsiooni projekte, olla kaasatud omandatud teadmiste ning oskustega interdistsiplinaarsetesse projektidesse.

Tõsiseltvõetavat teadmuspotentsiaali kannavad lektorid, kes on reklaamiala spetsialistid, õppetöösse on kaasatud tunnustatud praktikud meilt ning mujalt. Mitmed meie üliõpilased on saanud end õpingute jooksul täiendada ka teistes Euroopa ülikoolides, millega on sõlmitud reklaami ja imagoloogia eriala silmas pidades partnerlepingud.

Eriala lõpetanud tunnevad reklaami kui turunduskommunikatsiooni olemust, selle toimimise seaduspärasusi ja tehnikaid, samuti oskavad analüüsida, kujundada ja müüa kauba, teenuse, isiku ning organisatsiooni imagot ja orienteeruvad nii Eestis kui ka välismaal toimuvates reklaamiprotsessides ja imagoloogilistes trendides.

Võta ühendust!
E-post: linaz....at....tlu.ee
Telefon: 6199 564
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png

Balti filmi, meedia, kunstide

ja kommunikatsiooni instituut

__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Reklaam ja imagoloogia