Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Reklaami ja imagoloogia eriala saab õppida päevaõppes. Esimestel aastatel peab arvestama, et õpingutega on seotud kõik päevad nädalas. Viimasel õppeaastal on loenguid vähem, kuid iseseisvat tööd sh lõputöö kirjutamine, on oluliselt rohkem.

Ainekursustest on olulised kõik - kavas pole midagi, mis ei saaks tulevikus toetama erialast tööd. Esile tasub tõsta peamisi alusaineid: reklaamiteooria, imagoloogia ja propaganda, turundus, tarbijakäitumine, audiovisuaalsed kompetentsid.

Õppekava eesmärkideks on:

  • luua eeldused omandamaks alusteadmised sotsiaalteadustes, süvendatud teadmised reklaami ja imagoloogia erialal; 
  • kujundada valmisolek töötamaks reklaami- ja imagoloogiaalaseid teadmisi eeldavatel ametikohtadel; 
  • kujundada oskused leidmaks reklaamialast kirjandust ning informatsiooni ning arendada kriitilist mõtlemist;
  • luua eeldused innovaatiliseks tegutsemiseks probleemide äratundmisel ja lahendamisel reklaamivaldkonnas, uurimuste kavandamisel; 
  • toetada kultuurilisi ja eetilisi väärtusi; 
  • kujundada valmisolek õpingute jätkamiseks magistriõppes.

Tutvu õppekavaga siin.