Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Reklaam ja suhtekorraldus

Keda ootame õppima?

Meie moto: „Ei mingit keskpära!” väljendab nii meie ootusi oma tulevastele üliõpilastele kui ka meie tudengite üldist ellusuhtumist. Eelkõige ootame õppima avatud maailmakäsitlusega inimesi, kes tahavad olla tuleviku Eesti kujundajad üldises mõttes. Mõistagi peaks erialale kandideerija olema loomingulise ja otsiva vaimuga, suuteline tööd tegema ning õppima, samuti olema valmis suhtlema erinevate inimestega kõikvõimalikelt elualadelt.

Miks tulla meile õppima?

Reklaam, suhtekorraldus, imago- ja mainekujundus, propaganda, pakkumine ja müük – nende mõistete taga olevad teadmised ja oskused on praegu rakendatavad igal elualal ja nõudlus spetsialistide järele on suur. Reklaami ja suhtekorralduse õpe sisaldabki selle avara tegevusvaldkonna teadmisi ja kogemusi.

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituuti on koondatud reklaami ja suhtekorralduse alaseks õppetööks vajalik kirjandus ja muud allikad, samuti on olemas praktiliste töö- ja õppeülesannete tegemiseks vajalik tehniline baas: üliõpilased saavad realiseerida oma erialast potentsiaali teostades praktilisi turunduskommunikatsiooni projekte, olla kaasatud omandatud teadmiste ning oskustega interdistsiplinaarsetesse projektidesse. Tõsiseltvõetavat teadmuspotentsiaali kannavad lektorid, õppetöösse on kaasatud tunnustatud praktikud meilt ning mujalt. Mitmed meie üliõpilased on saanud end õpingute jooksul täiendada ka teistes Euroopa ülikoolides, millega on sõlmitud partnerlepingud.

Õpingud lõpetanud noored spetsialistid tunnevad valitud eriala teoreetilisi aluseid, nad oskavad analüüsida ühiskonnas toimuvaid protsesse ning mõtestada neid organisatsiooni huvidest lähtuvalt, oskavad näha suhtekorralduse ja reklaami ühisosa ja erinevusi ning pakkuda strateegilisi lahendusi kliendi jaoks; suudavad iseseisvalt viial läbi uuringuid ning teha nende tulemustest lähtuvaid otsuseid, neil on oskused rakendada oma töös tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonialaseid tehnoloogiaid, on baasteadmised AV tootmise korraldusest, põhilisest tehnikast, tehnoloogiast ning nad oskavad kasutada asjakohast tarkvara, neil on kogemused info edastamiseks, loo jutustamiseks erinevatel platvormidel ning erinevaid vahendeid kasutades, nad orienteeruvad ühiskonnateooriates ning  mõistavad nende tähendust ühiskondliku mõtte ja kommunikatsiooni-meediavaldkonna ajaloos, ühiskondlikes ja meediapraktikates.

Kuhu edasi?

Kui soovid õpinguid jätkata, siis on kõige erialalähedasemaks valikuks Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni avatud magistrikavad, lisaks on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel aga ka nt magistriõpe TLÜ partnerülikoolides välismaal. Üldiselt öeldes – kõik sõltub õppija enese soovidest ning initsiatiivist.

Kui soovid siirduda tööle, siis juba 20 aastase kogemuse aluselt võime väita, et meie lõpetajad leiavad tööd reklaami-, kommunikatsiooni- ja suhtekorralduse agentuurides, eraettevõtetes, riigiasutustes või organisatsioonides esindusspetsialistide või nõunikena ja meediaettevõtete kommunikatsioonispetsialistidena. 

Võta ühendust!
E-post: linaz....at....tlu.ee
Telefon: 6199 564
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Reklaam ja imagoloogia __thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Suhtekorralduse õppesuund


Olulised faktid

Õppetase: bakalaureuseõpe

Õppe kestus: 3 aastat

Õppekeel: eesti

Õppekohtade arv: 30