Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Vastuvõtueksam 100%

Vastuvõtueksam koosneb essee kirjutamisest ja vestlusest. Essee teema avalikustatakse umbes 1 kuu enne eksamiperioodi.

Suuline osa: vestlus komisjoniga (enda tutvustamine, loomingulised ülesanded).

Vastuvõtulävend on 65 palli.