Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Nüüdismeedia magistrikava on BFMi eestikeelsetest kavadest värskeim

06.01.2017

Veel aasta lõpus tuli jõulukingina Haridus- ja Teadusministeeriumist teade, et Tallinna Ülikool saab avada Nüüdismeedia magistritaseme õppekava, mida ülikoolis haldab ja õpetab Balti Filmi Meedia Kunstide ja Kommunikatsiooni instituut. Kaval õpetatakse meediamajandust ja juhtimist, ajakirjanduslikke oskusi,  teletootmist ja teleoskusi ning meediakultuuri. Kava on unikaalne selles osas, et selliselt neid valdkondi Eesti haridusmaastikul seni õpetatud ei ole.

Uue magistriprogrammi eesmärk on valmistada üliõpilasi ette tööks ristmeedia keskkonnas, milles pakuvad väljakutseid uued tehnilised arengud, innovaatiline mõtlemine ja arusaam turu muutuvatest tingimustest. Programmi eesmärk on tutvustada kontseptuaalset, reflektiivset ning kriitilist mõtlemist tänapäeva meedia ja ajakirjanduse kontekstis. Lisaks pakkuda ettevalmistust võimalikuks akadeemiliseks karjääriks. Unikaalse kombinatsioonina pakub õppekava õpet nii läbi teooriate kui ka ajakirjandusliku ning meedia sisutootmise. Üliõpilastel on võimalik süvendatult keskenduda neile huvipakkuvale temaatikale erinevate spetsialiseerumismoodulite kaudu. Kavale oodatakse õppima nii juba praktilises meedia ja teletöös karjääri tegevaid inimesi kui ka noori  oma tööelu alles alustavaid, kellel on bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendega võrdsustatud kvalifikatsioon ja inglise keele oskus iseseisva keelekasutaja tasemel (B2 tase). Nüüdismeedia magistrikava on avatud kava, mis tähendab seda, et õppima oodatakse erineva taustaga inimesi. Oluline on huvi ja tahtmine õppida ja ennast täiendada.

Meedia juhtimise ja –majanduse mooduli eesmärk on tutvustada üliõpilastele meediaäri, meediaturgude ning -ettevõtete loogikat. See suund sisaldab endas ka baasteadmisi ettevõtluse kohta meedia ja loovettevõtete kontekstis ning meediainnovatsiooni rolli ühiskonnas. Meediakultuuri suunal aga pakutakse eelkõige õpet uurimismeetoditest ning nüüdismeedia kultuurilistest aspektidest lähtuvalt.

Kaval pakutavad ajakirjandusoskused tagavad üliõpilastele sisutootmise baasoskuseid erinevates meediaväljaannetes; sh. audiovisuaalses, digitaalses ning trükimeedias töötamiseks. Teleoskused aga aitavad luua erialase valmisoleku ning toetada vajalike oskuste kujunemist edukaks režissööri, toimetaja ja produtsenditööks nii faktipõhises kui lavastuslikus televisioonis. 

Teletootmise moodulil luuakse eeldused televaldkonna praktilise sisuloome, tehnoloogiliste lahenduste ning erialaspetsiifiliste teadmiste ja kogemuse kasvuks ja kriitiliseks mõtestamiseks ning võimalused individuaalsete arenguvajaduste, intellektuaalse huvi ja loomepotentsiaali kasvuks ja realiseerimiseks, spetsiifilise erialaste ja praktiliste oskuste ja kogemuse süvendamiseks ja arendamiseks. Innustada loovust, koostööd, professionaalset võimekust ja nõudlikkust ning innovatiivset hoiakut.

Nüüdismeedia programm kestab kaks aastat ja esimesed tudengid plaanitakse vastu võtta juba 2017 aasta suvel.