Esileht - Digitehnoloogiate instituut

Haridustehnoloogia

Õppekava valmistab ette haridustehnolooge, kes koostöös teiste osapooltega on võimelised erinevates asutustes korraldama digivahenditega õpitegevusi ja teadmushaldust.

Haridustehnoloog on loov ja innovaatiline amet. Haridustehnoloog osaleb tugevates erialavõrgustikes, tutvustab innovaatiliste tehnoloogiate rakendamise ideid oma asutuses, analüüsib organisatsiooni kitsaskohti ja õppimisvajadusi ning kavandab uusi digitoega õppimislahendusi. Samuti kuulab ära kolleegide ja õppijate ootused, toetab tehnoloogiliste rakenduste uudset rakendamist õppimisel ning uute organisatsiooni õpirakenduste juurutamist.

Haridustehnoloogide töö ei piirdu ainult koolis töötamisega. Vaata näiteks, kuidas me töökohal õpime ning mõtle selle üle, kuidas ka ettevõtetes haridustehnoloog abiks saab olla:

Keda ootame õppima?

Ootame õppima innovatsioonile ja uurivale lähenemisele avatud õppijaid, kes soovivad panustada IKT-põhiste õpimetoodikate ja -vahendite loomisse ja uudse­ tehnoloogia rakendamisse asutustes. Pakume tulevikus kaasalöömist innovatsiooniprojektide suunamisel ja tehnoloogiliselt toetatud õpikeskkonna kujundamisel ning uurimisel. Ootame ka juba varem õpetajakutse omandanuid, kes soovivad õpetada IKT-alaseid uuendusi, kasutades täiskasvanukoolitajaid; noorsootöötajaid, kes on huvitatud digilahendustest; erinevate riigiasutuste ja eraettevõtete õppimise korraldajaid ja teisi, keda haridustehnoloogia valdkond kõnetab. 

Miks tulla meile õppima?

Haridustehnoloog on meeskonnatöötaja, kes tulevikus suhtleb paljude innovatiivselt mõtlevate inimestega. Haridustehnoloogidel on oma kogukond nii Eestis kui ka välismaal, toimuvad põnevad konverentsid ning koostöö. Haridustehnoloog saab olla IKT-uuenduste looja ja elluviija. Eriala on väga loov ning pakub mitmekesiseid võimalusi pidevaks enesearenguks. Õpingud põhinevad partnerlusel ülikoolide, koolide või teiste haridusasutuste, virtuaalsete kogukondade ning ettevõtetega. Õpingute ajal saab kaasa lüüa arendusprojektides.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Võta ette virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

  • Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia keskuse uuringud seonduvad innovaatilise digitaalsete õpiökosüsteemide teemaga. Magistritöid tehakse arendusuuringute metoodikaga erinevate organisatsioonide vajaduste kontekstis. Magistritöid saab teha ka teadus-arendus projektidega koostöös.
  • Ülikoolil on vajaliku tarkvara ja tehnikaga varustatud arvutiklassid ja laborid.
Võta ühendust! 

Digitehnoloogiate instituut:
Ingrid Sander, õppenõustaja ja - spetsialist
E-post:ingrid.sander....at....tlu.ee
Telefon: 640 9421
Õppekava kuraator:
Kai Pata, haridustehnoloogia vanemteadur
E-post: kai.pata....at....tlu.ee
Telefon: 640 9355
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Digitehnoloogiate instituut


Olulised faktid

Õppetase: magistriõpe

Õppevorm: tsükliõpe

Õppe kestus: 2 aastat

Õppekeel: eesti

Õppekohtade arv: 20

Vastuvõtu ajakava

  • 25. juuni - 4. juuli: Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
  • 7.-12. juuli: Sisseastumiseksamid
  • 14. juuli: Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
Loe veel