Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Miks õppida Digitehnoloogiate instituudis?

Miks õppida Digitehnoloogiate instituudis?

Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia keskus on rahvusvaheliselt tunnustatud juhtiv haridustehnoloogia innovatsiooniga tegelev keskus Eestis. Haridustehnoloogia õppekava ainekursusi õpetavad õppejõududele lisaks ka keskuse vanemteadurid, kes on kursis kõige uuemate rahvusvaheliste arengutega ning toovad värskeid ideid oma ainekursustel õpetatavasse.

Instituut pakub erialadeüleseid kontakte eriala valikmoodulites. Samuti on instituudil omavahel koostoimivaid digilaboreid, mida kasutavad erinevate magistriõppe erialade õppijad – see on kohtumispaik digitaalsete õpimängude loojatega, inimese ja arvuti interaktsiooni disainijatega, mäluasutuste ja muuseumite digiinfo korraldajatega, IT-juhtide ning infotehnoloogia arendajatega. 

Tarkvara

__thumb_-2-dreamspark.png

Microsoft Imagine tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta allalaadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.
Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Imagine portaalist. Microsoft Imagine tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ Digitehnoloogiate instituudi aineid.