Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Kohustusliku mooduli "Innovaatilise õpiprotsessi disain" erialakursuste läbimine on võimalik valdavalt  e-õppe vormis uudsetes avatud õpikeskkondades, mida toetab auditoorne õppetöö tsükliõppena üle nädala nädalavahetustel.

Eriala valikmoodulitest "Õppiva organisatsiooni tehnoloogiad" saab õppida tsükliõppe nädalavahetustel ja valikmoodulit "Digitaalsete õpimängude disain" õpetatakse reedeti. Valikmoodulites kohtuvad õppijad ka teiste erialade ülõpilastega.

Haridustehnoloogia üliõpilane saab kasutada õppetöös Digitehnoloogiate instituudi erinevaid laboreid. Virtuaalse reaalsuse- ja mängulaboris saab läbida "Digitaalsete õpimängude disaini" valikmoodulit.

Õppetöös on suur rõhk iseseisval tööl.

Õppekava

Õppekava eesmärk on toetada haridustehnoloogiliste teadmiste ja pädevustega spetsialistide kujunemist, kes koostöös teiste osapooltega oma asutuses ning erialakogukondi kaasates juurutavad, loovad, arendavad ja toetavad digivahendite kaasamisel muutuvaid õppimise korraldamise visioone ning efektiivseid tehnoloogilisi lahendusi organisatsioonis ning kujundavad digiajastu loovat, innovaatilist, õppijakeskset ja kaasavat õppimiskultuuri, ise seda praktiseerides ja eest vedades.

Õppekavaga saad tutvuda siin.

Olulised erialaained
Valikaineid