Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Meie lõpetajad on tööturul väga edukad ja nõutud spetsialistid. Senised lõpetajad töötavad IT-spetsialistidena nii era- kui ka avaliku sektori asutustes. Lõpetanuile on jõukohased ametid testija, programmeerija, analüütik, koolitaja. Lõpetanu võib leida tööd nii tarkvaraarendusele kui IT-vahendite müügile orienteeritud firmas, kuid ka teistes ettevõtetes, kus on vaja hea seista IT-vahendite toimimise ja edasiarendamise eest.

__thumb_-2-informaatika ametid.png


Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureusekraad annab ettevalmistuse õpingute jätkamiseks Digitehnoloogiate instituudi neljal magistriõppe erialal:

Lisaks on võimalik õpinguid jätkata teistel TLÜ osaliselt või täielikult avatud magistriõppe õppekavadel. 
Meie eriala lõpetajad on edukalt sisse saanud ka teiste ülikoolide magistriõppesse.

Vaata videolugusid informaatika eriala vilistlastega