Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Miks õppida digitehnoloogiate instituudis?

Miks õppida digitehnoloogiate instituudis?

Meie instituudi tudengitel on omamoodi privileeg, kuna õppetöö toimub valdavalt väikestes, arvutiklassi mahtuvates õpperühmades ning see tagab igale üliõpilasele võimaluse saada tunni ajal õppejõult abi ja tagasisidet. Nii õppejõud kui tudengid peavad seda vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel väga oluliseks.

Edukatel üliõpilastel on võimalik osaleda digitehnoloogiate instituudi arendusprojektides.


ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

ELU kohta saab lisaks lugeda siit.

Blogi

Digiblogi on ka meie instituudi informaatikute mõtete, uudiste ja sündmuste pesaks. Koondame sinna kõike põnevat ja intrigeerivat nii omade tegemistest kui laiemalt. Blogile saab kaasa elada siin.

Blogist leiab viiteid ka 1 Minuti Loengutele. Vaata näiteks, mis on digihügieen:

Tarkvara

Microsoft Imagine tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta allalaadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.

Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Imagine portaalist. Microsoft Imagine tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ Digitehnoloogia instituudi aineid.

__thumb_-2-dreamspark.png