Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppejõud

Õppejõud

Jaagup Kippar

__thumb_-2-Fail_jaagup.png.jpg

Programmeerimisõppejõud alates 1997. aastast. Võtab hea meelega ette teemad, mille kallal on põhjust pikemalt nuputada. Muuhulgas kirjutab programmikoodilõike keeletehnoloogia ning muusika valdkonnas. Õpetab roboteid koostama nii üli-, põhi- kui algkoolirahvast.

Mängib vanu pillilugusid üksi ja koos õpilastega ning suvel rahmeldab hargi, vikati ning naelakastiga.

Jaagup Kippar Eesti Teadusinfosüsteemis

Romil Rõbtsenkov

__thumb_-2-Romil_Robtsenkov copy.jpg

Tarkvaratehnika õpetaja ja Tallinna Ülikooli vilistlane, kes on lõpetanud nii Informaatika eriala bakalaureuse

tasemel kui ka läbinud magistriõppe. Nüüd doktorantuuris võttis ta suunaks andmete agregeerimise ja visualiseerimise, et saaks neile tugineda otsuste tegemisel. Esialgseks sihiks võttis ta kõigi Eestis koolide digiküpsuse hindamise ja planeerimise lihtsustamise.

Õppejõuna üritab ta pidevalt ennast täiendada ning kasutada uusi tehnoloogiaid, rõhudes alati praktilise lõppväljundi saavutamisele. Õppetöös ei puudu kunagi tarkvaraarenduses levinud keskkondade ja heade praktikate kasutamine.

Hobi ja töö kokkulangevuse tõttu kavandab ja arendab ta suurema osa ajast erinevaid lahendusi, lähtudes kasutajakesksetest disainimeetoditest. Ülejäänud ajakasutus jaguneb pere ja erinevate sporditegevuste ning kultuurielamuste vahel.

Romil Rõbtsenkov GitHub'is
Romil Rõbtsenkov Linkedin'is